Stor bevilgning fra EU til UiT

Forskning mot det grønne skiftet ledet av Tamer Abu-Alam ved UiT har fått full uttelling for sin søknad om prosjektstøtte. 

Tamer på tokt i isen
INNOVASJON: Tamer Abu-Alam ved universitetsbiblioteket UiT skal lede prosjektet med innovasjonsforskningen som nå har fått EU-finansiering Foto: Privat
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.07.21 12:30 Oppdatert: 17.07.21 21:19
Arktis Bærekraft Energi Klima Naturvitenskap Om UiT Økonomi

Et UiT-ledet prosjekt rundt innovasjonsforskning får 1,2 millioner Euro fra EUs innovasjons- og teknologiinstitutt. Det er en gruppe ansatte ved UiT som skal lede prosjektet hvor man sikter mot å bygge digital kapasitet for å løse klima – og miljøutfordringer i Europa. Akademia og næringslivet skal gjennom prosjektet bidra til å styrke innovasjon og gründertenkning, redusere utslipp av klimagasser og støtte selskaper som lager nye arbeidsplasser knyttet til det grønne skiftet. Fra teknologiinstituttets side er det lagt vekt på at UiT med dette forskningsprosjektet er med på å heve nivået for høyere utdanning i Europa.

EU sitt innovasjons og teknologiinstitutt har denne beskrivelsen av det Tromsø-ledede prosjektet:

De digitale økosystemene

Det er Institutt for Arktisk og Marin biologi ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) i nært samarbeid med universitetsbiblioteket som driver prosjektet «CloudEARTHi».

– Vi ved UiT Norges arktiske universitet har fått gleden av å lede ett av de 23 prosjektene som denne institusjonen har finansiert. Vi har kalt vårt prosjekt for «CloudEARTHi» for å illustrere at prosjektet handler om å gjøre universitetene og næringslivet bedre i stand til å ta i bruk «Big Data». Vårt prosjekt setter bruk av Big Data i sammenheng med miljøfag, bærekraft og sirkulærøkonomi og de digitale økosystemene som gründere er en del av, sier Tamer Abu-Alam som er seniorrådgiver ved kultur- og samfunnsfagbiblioteket ved UiT.

Hjemmeside
PRESENTASJONEN: Slik er UiT-prosjektet presentert av innovasjonsinstituttet Foto: EU

Han forteller at UiT samarbeider om dette forskningsprosjektet med Universitetet i Edinburg (UK), Varna Tekniske universitet i Bulgaria, Universitetet i Alicante i Spania, Vitenskapsuniversitetet Burgenland i Østerrike og en forretningspartner fra Slovakia kalt for «G-force».

Dette er Big Data

Første fase i forskningen utløser 400.000 Euro, mens det i neste fase blir bevilget 800.000 Euro til prosjektet som skal være sluttført sommeren 2023.

Involverer svært mange

– I løpet av de neste to årene vil 780 studenter få undervisning om miljøfag, bærekraft og sirkulærøkonomi samtidig som 12 oppstartsselskaper som jobber med disse temaene vil få støtte gjennom prosjektet. Så er det 72 akademisk ansatte, 72 ikke-akademisk ansatte og 72 studenter som vil bli «overvåket» i prosjektfasen, noe også vil skje med 24 akademikere og 24 ikke akademiske ansatte ved de ulike institusjonene.

– Vi skal forsøke å få samfunnet til å forstå bedre viktigheten av innovasjon som en nøkkelstyrke for å løse klimakrisen og bærekraftsutfordringene, bygge entreprenørskap og øke innovasjonskapasiteten i samfunnet på tvers av alle aktører, sier prosjektlederen, Tamer Abu-Alam.

Dette er prosjektets hjemmeside

Dette er prosjektgruppen

Fra UiT sin side er en egen prosjektgruppe etablert med Tamer Abu-Alam som prosjektkoordinator / leder), Vera Helene Hausner, professor ved Arctic Marine Biology, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Nigel Yoccoz, professor ved Arctic Marine Biology, Fakultet for biovitenskap, Fiskeri og økonomi og Robert Isaksen, førsteamanuensis ved RESULT, universitetsbiblioteket UiT.

 

Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 16.07.21 12:30 Oppdatert: 17.07.21 21:19
Arktis Bærekraft Energi Klima Naturvitenskap Om UiT Økonomi
Vi anbefaler