Har «kapret» internasjonal avtale

Senter for forskningsdrevet innovasjon, Visual Intelligence, som ledes fra UiT Norges arktiske universitet, har inngått en avtale med The Alan Turing Institute.

Datateknologi bilder kunstig intelligens
TOLKING: Blant annet arbeider UiTs SFI-senter med bilder og tolking innenfor helsevesenet. Foto: Arkiv UiT
Portrettbilde av Kveseth, Magne
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.07.21 10:00 Oppdatert: 02.07.21 10:34
Naturvitenskap Om UiT Teknologi Tromsø

Visual Intelligence, som forsker på kunstig intelligens i samarbeid med UiO, Norsk regnesentral (NR), næringsliv og helseforetak, tegnet nylig en samarbeidsavtale med et av verdens ledende sentre innen kunstig intelligens og maskinlæring, nemlig The Alan Turing Institute i Storbritannia.

Visual Intelligence ledes av professor Robert Jenssen fra Forskningsgruppa for maskinlæring ved UiT og har et budsjett på nærmere 300 millioner kroner og en forskningshorisont på åtte år.

Kom først

– Vi har nettopp skrevet en samarbeidsavtale, et såkalt «memorandum of understanding»  med det som kalles The Alan Turing Institute. Dette er virkelig stort for oss siden Turing Institute er et av de fremste sentre i verden innenfor kunstig intelligens og maskinlæring. Såvidt vi vet er vi første institusjon i Norge som har inngått en slik avtale med Turing, og vi er veldig glade for at vi kan slå våre krefter sammen med et slikt verdensledende miljø, sier professor Jenssen.

Kunstig intelligens AI
UNIK MULIGHET: Professor Robert Jenssen mener samarbeidsavtalen med The Alan Turin Institute kan få stor betydning for maskinlæringsmiljøet ved UiT i Tromsø. Foto: UiT Foto: UiT arkivet

Betydningsfullt

Jenssen forteller at samarbeidsavtalen betyr gjensidig intensjon om å finne felles arenaer og prosjekter å samarbeide om. Videre at SFI Visual Intelligence og The Alan Turing Institute skal utgi felles publikasjoner og ha felles strategiske satsninger i sin forskning.

– Helt konkret så har vi i SFI Visual Intelligence ansatt professor Mark Girolami ved the Turing Institute og Cambridge University i en 20 prosent stilling som professor, ved UiT. I samarbeid med Girolami jobber vi spesielt mot utvikling av nye metoder for å analysere data ved hjelp av nyskapende maskinlæring og AI (Artificial intelligence – kunstig intelligens). I tillegg har vi ved Visual Intelligence blitt med på en søknad som fremmes fra The Turing Institute til The Natural Environment Research Council (NERC) i Storbritannia. Dette er et prosjekt knyttet til "AI for wildlife monitoring" som en start på dette samarbeidet.

Uante muligheter

Professor Robert Jenssen sier at alle medlemmene i SFI Visual Intelligence, Havforskningsinstituttet, Equinor, KSAT, GE Vingmed Ultrasound, Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN), Helse Nord IKT, Kreftregisteret, Terratec og forskningspartnerne ved UiO og Norsk regnesentral, har stor betydning for at avtalen er landet og de uante mulighetene han anser dette å gi for fremtidig forskning.

– Den forskningstyrken som vi sammen representerer skaper store muligheter for synergier og verdiskapning, og det er nok dette Turing Institute har sett. Det er av stor betydning for oss alle at vi sammen utgjør et attraktivt miljø innen kunstig intelligens og maskinlæring for analyse av komplekse bildedata og at vi opererer på et internasjonalt nivå, sier Robert Jenssen.

Utveksling for yngre forskere

– Spesielt vil jeg trekke fram muligheten denne avtalen kan ha for senterets yngre forskere for å skaffe seg internasjonale impulser og ha lengre eller kortere forskningsopphold ved The Alan Turing Institute. Dette er noe jeg og mine kolleger i lederteamet for SFI Visual Intelligence, Line Eikvil ved NR og Anne Solberg ved UiO, anser som en viktig oppgave for oss å legge til rette for, avslutter Jenssen.

På hjemmesiden til The Turing Institute kan man lese: «We believe data science and artificial intelligence will change the world – vi tror datateknologi og kunstig intelligers kan forandre verden.»

For mer utdypende informasjon kan professor Robert Jenssen kontaktes:

Visual Intelligence

UiT Machine learning Group

The Alan Turing Institute 

Plansje illustrasjon maskinlæring
FINANS: Maskinlæring og kunstig intelligens kan benyttes innenfor en mengde fagfelt. Foto: Robert Jenssen
Kveseth, Magne magne.kveseth@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 02.07.21 10:00 Oppdatert: 02.07.21 10:34
Naturvitenskap Om UiT Teknologi Tromsø
Vi anbefaler