Økonomi + dataanalyse = fremtiden

Et nytt studium ved Handelshøgskolen skal lære studentene hvordan man laster ned, bearbeider og analyserer de enorme mengdene data som daglig produseres i et moderne samfunn.

Handelshøgskolen
Ny bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap ved Handelshøgskolen ved UiT starter opp høsten 2021. Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde av Aarskog, Karine Nigar
Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver, kommunikasjon
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.03.21 15:00 Oppdatert: 04.03.21 09:00
Samfunn og demokrati Teknologi Økonomi

– Vi opplever at studenter ofte er dårlige til å presentere den kunnskapen og kompetansen som de har opparbeidet seg i løpet av studietiden, sier mangeårig partner i PwC Consulting, Reinholdt Bredrup.

For å bøte på det har Handelshøgskolen ved UiT laget et nytt studieprogram – en bachelor i samfunnsøkonomi med datavitenskap. Programmet tar opp studenter for første gang høsten 2021.

– De heldige som får plass på det første kullet vil lære seg hvordan analytikere presenterer sine funn i ulike medier, både skriftlig og muntlig, sier professor Derek J. Clark som har vært sentral i utviklingen av det nye tilbudet.

Les mer om studiet og søk her!

Utvikler en kompetanseportefølje

to menn snakker sammen på et klasserom
Reinholdt Bredrup (til venstre), mangeårig partner i PwC Consulting, etterlyser presentasjonskunnskap fra økonomistudenter. Dette vil Derek J. Clark og hans kolleger fra Handelshøgskolen gjøre noe med. Foto: Jonatan Ottesen

Ved å lære seg programmeringsspråkene R og Python, kombinert med samfunnsøkonomisk analyse, vil studentene bli i stand til å gjennomføre prosjekter med problemstillinger som kan være av lokal, nasjonal eller internasjonal art. Prosjektene erstatter tradisjonelle eksamener.

Alle analysene som skrives i løpet av studietiden skal lagres digitalt og blir en digital kompetanseportefølje som studentene kan vise frem til potensielle arbeidsgivere etter endt utdanning.

– En portefølje som viser kandidatens kompetanse direkte er mye mer verdifull for en arbeidsgiver enn ei liste med kurs og bokstaver som dagens vitnemål presenterer, sier Bredrup.

Samfunnsøkonomisk analyse forsøker å forklare hvordan individer, grupper, bedrifter og institusjoner foretar valg. Innsikt hentes ofte fra tilgrensende fagområder som for eksempel psykologi, eller andre samfunnsfag. Førsteamanuensis Espen Sirnes har laget noen eksempler på analyser som kan gjøres ved å sette sammen geografisk, demografisk og økonomisk data.

– Ved å skrive noen linjer med kode har man tilgang til mye data som man kan kombinere for å oppdage hittil ukjente sammenhenger, sier Sirnes.

Sterk økonomisk vekst

Den nye bacheloren tar i stor grad for seg norske forhold. Professor Andrea Mannberg er en av de som skal undervise om den nordiske samfunnsmodellen.

tre smilende mennesker
Professor Derek J. Clark, Reinholdt Bredrup, og professor Andrea Mannberg, er glade for det nye studiet i samfunnsøkonomi med datavitenskap som starter til høsten. Foto: Jonatan Ottesen

– Økonomisk styring, offentlig velferdspolitikk og et godt organisert arbeidsliv er noe av forklaringen bak den sterke økonomiske veksten som vi har opplevd i Norge i etterkrigstiden, sier hun.

Kollega professor Øystein Myrland har lenge vært tilhenger av å bruke programmeringsspråket R som verktøy for å utføre og presentere økonomiske analyser.

– Både R og Python er åpent tilgjengelig, og har mange pakker som allerede er laget av eksperter for å utføre forskjellige operasjoner. Vi skal lære studenter hvordan de kan ta i bruk og anvende disse verktøyene, sier Myrland.

Reinholdt Bredrup er imponert over det nye bachelorprogrammet.

– R og Python er verktøy som vi bruker i økende grad i vår bransje. Bransjen kommer til å ansette kandidater i fremtiden som kan vise oss kompetanse i koding, analyse og som er flinke til å formidle sine resultater, avslutter han.

Aarskog, Karine Nigar karine.n.aarskog@uit.no Seniorrådgiver, kommunikasjon
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler