UiT-pioner og tidligere rektor har gått bort

UiT fikk i dag en trist beskjed om at Olav Holt, tidligere UiT-rektor og professor i fysikk, er død. 

Olav Holt
Tidligere UiT-rektor Olav Holt er død. Her fotografert da han ble utnevnt til æresdoktor ved UiT i 2018. Foto: David Jensen
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 08.02.21 14:50 Oppdatert: 08.02.21 21:29
Naturvitenskap Om UiT

Holt var rektor ved UiT fra 1974 til 1977. Og ble i 2018 utnevnt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet. Både som vitenskapelig ansatt og som universitetets andre og første valgte rektor har hans bidrag vært betydelig. 

Holt var spesialist på den øvre atmosfæres fysikk og radiobølgenes utbredelse i ionosfæren. Han utmerket seg tidlig og ble i 1969 universitetets første professor, kun 34 år gammel. I 1984 ble han direktør for FORUT (i dag NORUT), og la inn en betydelig innsats i oppbyggingen av fagmiljøet innen rom-jordforskning ved stiftelsen.

Styrer ved Nordlysobservatoriet

Olav Holt ble født i Hedrum i Vestfold 7. januar 1935. Han utdannet seg til fysiker og flyttet til Tromsø allerede i 1966. Planen hans var å være i byen i ett til to år. Men så kom universitetsplanene som han fulgte med interesse.

Olav Holt
Olav Holt 1935–2021. Foto: Stig Brøndbo

– Da vi flyttet til Tromsø, var tanken om at det skulle bli et opphold på 30 år fjern, uttalte Holt i et tidligere intervju med universitetet. 

Holt var tilhenger av ideen om et universitet i Tromsø helt fra starten av, og trengte ikke lang betenkningstid på å si ja da han ble spurt om å delta i interimsstyret i 1969. Da var han fungerende styrer ved Nordlysobservatoriet.

I interimsstyret hadde Holt et særlig ansvar for å planlegge realfagstilbudet ved universitetet, og han har siden vært opptatt av kvaliteten på forskning og undervisning. Han mente at universitetet ikke ville være noe godt universitet for Nord-Norge hvis det ikke var et godt og fullverdig norsk universitet på linje med de øvrige.

En av UiTs pionerer

Holt ble valgt til rektor i 1973 og ledet gjennom denne posisjonen UiT i en pionertid der visjoner og ideer skulle omsettes til konkrete faglige aktiviteter. Han loset universitetet gjennom denne krevende tiden på en meget god måte, ikke minst gjennom sitt faglige ståsted og store kontaktnett.

I dag regnes han som en av pionerene bak opprettelsen av universitetet.

I et tidligere intervju med universitetet har Peter F. Hjort beskrevet Holt som en fredelig mann som alle likte:

– I løpet av de fem årene jeg var i Tromsø, foregikk det noe hele tiden. Det var mange harde diskusjoner. Og jeg tenkte at det universitetet trengte da, var mer fred. Jeg mente at Olav Holt var den rette mannen til å overta etter meg. Han ville være vel skikket til å bringe universitetet videre på det grunnlaget som nå var lagt (2013, Gamnes og Rasmussen, Fra Fagområdet medisin til Det helsevitenskapelige universitetet).

Utnevnt til ridder og æresdoktor

I 2003 ble Olav Holt utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden. 

UiT utnevnte Holt til æresdoktor i 2018. Æresdoktorat tildeles personer som har bidratt med betydningsfull vitenskapelig eller kunstnerisk innsats, fremragende arbeid til gagn for kunsten eller vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet.

Vi lyser fred over Olav Holt sitt minne.

Les også: Utnevner fire nye æresdoktorer

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler