Æresdoktorer


Universitetsstyret kan utnevne æresdoktorer (doctor honoris causa) enten på eget initiativ eller etter innstilling fra et fagmiljø. Grunnlaget for en slik utnevning skal være enten betydningsfull vitenskapelig innsats, fremragende arbeid til gavn for vitenskapen eller kvaliteter eller innsats av spesiell betydning for universitetssamfunnet. Så langt har styret ved UiT utnevnt 39 æresdoktorer.


Skip to main content