Milliondryss til tre nye forskningsprosjekter ved UiT

Tromsø forskningsstiftelse deler i år ut 34 millioner til sine TFS Starting Grant vinnere. Den tradisjonelle utdelingen ble avlyst, men vinnerne er klare til å starte på sine spennende forskningsprosjekter.

2 damer står utendørs, hvor ene mottar et diplom fra den andre
Sybil Obuobi fra det Institutt for farmasi, som forsker på antimikrobielle stoffer, er en av vinnerne av årets TFS Starting Grant. Her overrekkes blomster og diplom av Unn Sørum, Tromsø Forskningsstiftelse, med munnbind. Foto: Christian Halvorsen
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.11.20 12:55 Oppdatert: 02.03.21 09:47
Bærekraft Energi Klima Naturvitenskap Tromsø

Tromsø forskningsstiftelse (TFS) har fått to gaver fra Trond Mohn. Den første gaven på 100 millioner kroner er nå avsluttet, og der ble det til sammen delt ut 167 millioner kroner til ca. 100 forskjellige prosjekter. I forbindelse med den andre gaven ble administrasjonen av stiftelsen flyttet til Norinnova. I tillegg ble strategi for utdeling av midler fra stiftelsen endret med årlig utlysning av TFS Starting Grant, samt tematiske satsinger som forsterker UiT sine strategiske prioriteringer.

Samlet tildeling fra stiftelsen er nå kommet opp i betydelige 499 millioner kroner. Årets tildeling med tre nye TFS Starting Grant tildelinger er på til sammen 34 millioner kroner. Alle prosjekter som mottar tildeling fra stiftelsen har internasjonal toppkvalitet, og de er alle evaluerert av eksterne internasjonale eksperter innen hvert fagfelt. 

Årets Starting Grants går til Mohamed M. Ezat Ahmed, Bastian Fromm, og Sybil Akua Okyerewa Obuobi.

Mohamed Ezat, Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Prosjekt: The Arctic Ocean under Warm Climates (ARCLIM) 

– Forskningen min ser på samspillet mellom havsirkulasjon og tidligere klima, med fokus på Ishavet og Nord-Atlanterhavet, forteller Ezat.

TFS forsker
Mohamed Ezat fra Institutt for geovitenskap, som forsker på tidligere klima og havstrømmer, fikk TFS Starting Grant. Unn Sørum, TFS deler ut diplom og blomster. Foto: Christian Halvorsen

Spesielt retter forskningen hans seg mot tidligere perioder, opptil millioner av år før nåtid, som var varmere da enn nå og som gir et bilde på fremtidige klimascenarier. 

Prosjektet til Ezat samler ekspertise fra marin økologi, geokjemi, paleoceanografi og jordsystem-modellering i ett integrerende rammeverk. Prosjektet åpner for samarbeid med Cambridge University, Southampton University, Bremen University, GEOMAR, Vrije Amsterdam University, Aarhus University, Bergen University, og Ohio State University.

– Jeg håper å bidra med kunnskap som potensielt vil forbedre forutsigbarheten for fremtidige klimaendringer og bidra til å redusere risikoen som følger med slike endringer, sier Ezat.

Forskeren tar også sikte på å bruke en del av TFS-finansieringen til å bygge ny infrastruktur ved UiT, for eksempel et laboratorium for marin plankton og et banebrytende analyseanlegg som vil være gunstig for flere forskerteam ved universitetet. Prosjektet vil være en del av Institutt for geovitenskap ved UiT.

Ezat kommer opprinnelig fra Egypt, men tok sin doktorgrad ved UiT. Og har de siste to årene forsket ved University of Cambridge, før han nå er tilbake ved UiT.

Bastian Fromm, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Prosjekt: MIRevolution - the reversibility of microRNA evolution and canalization as drivers of organismic evolution

I dette TFS-prosjektet vil Fromm bruke nye sekvenserings-metoder, enkeltcelle-eksperimenter, og dra nytte av det unike biologiske mangfoldet i Tromsø, for å utdype forståelsen av dyrenes evolusjon, spesielt parasitter. Ved bruk av microRNA vil han se på dyrenes evolusjon, for å finne ut hvordan kompleksitet i organismer oppstår. 

TFS forsker
Bastian Fromm, som forsker på microRNA og dyrenes evolusjon, var den tredje TFS Starting Grant vinneren. Han skal forske ved Universitetsmuseet (UMAK). Foto: privat

– Jeg skal sette i gang microRNA-eksperimenter i det gamle DNA-laboratoriet på Universitetsmuseet, for å gå tilbake i tid. Ved hjelp av museets store samling av arter, skal vi analysere microRNA i biologisk materiale som har vært dødt lenge og som faktisk kan stamme fra dyr som er utryddet idag, forteller Fromm.

Han forklarer at dette er et svært vanskelig og tidskrevende arbeid. Denne nye forskningsretningen kalles paleotranscriptomics.

– MicroRNA har lenge blitt oversett i biosystematisk forskning, men de er veldig nyttige brikker som sannsynligvis kan forklare hvordan kompleksitet i dyreverdenen har oppstått, noe som DNA ikke kan forklare oss, sier Fromm.  

Fromm er opprinnelig fra Tyskland, men har tilbragt store deler av sin karriere i Oslo, og bor nå i Stockholm, der han er seniorforsker ved SciLifeLab. 

Sybil Akua Okyerewa Obuobi, Det helsevitenskapelige fakultet

Prosjekt: COALITION: BaCteria respOnsive And intrinsicaLly active anTimIcrObial Nanohybrids

Hovedmålet med dette TFS-prosjektet er å generere giftfrie antimikrobielle stoffer med forbedret aktivitet mot biofilm i infiserte sår og raskere sårheling. 

– På sårflater kan bakterier danne et stort antall slimete lim-lignende membraner som fester seg på sår, slik at helingsprosessen går saktere. Disse slimete bakteriesamfunnene, kalt biofilm, står for minst to tredjedeler av alle kliniske infeksjoner og er spesielt vanskelige å behandle, forklarer Obuobi. 

Hun forteller at mange antimikrobielle stoffer som brukes i klinisk praksis idag er dårlige på å bekjempe disse biofilmbakteriene, som kan være opptil 1000 ganger mer motstandsdyktig enn andre bakterier, mot antibiotika. Følgelig er mer enn to tredjedeler av antibiotika ineffektive. Obuobis prosjekt bidrar til bekjempelsen av disse. 

Obuobi kommer opprinnelig fra Ghana, og har studert og forsket både i England og i Singapore. I 2019 mottok hun et Marie Curie Fellowship-stipend for å forske ved Institutt for farmasi ved UIT, hvor hun fokuserte på å utvikle antimikrobielle hybrider for behandling av vedvarende infeksjoner. Dette TFS-prosjektet vil bli gjennomført ved samme avdeling, i samarbeid med internasjonale samarbeidspartnere fra Danmark og Finland.

Pause i 2021

Tromsø forskningsstiftelse har i høst gjort en intern evaluering av TFS Starting Grant programmet med intervju av 17 personer i ulike stillinger på UiT. Målsetningen med evalueringen var å få tilbakemelding om hvordan TFS Starting Grant programmet fungerer for UiT og for kandidatene, samt få et inntrykk av hvordan Starting Grant kandidatene lykkes med søknader og publikasjoner ved UiT.

– Evalueringen viser at Starting Grant programmet treffer godt og har bidratt til mer strategisk tenkning rundt rekruttering ved UiT. Gjennom programmet har UiT lykkes med å tiltrekke seg unge forskere, der mange allerede er etablert som forskningsledere ved UiT eller som er i ferd med å bli det, forteller Unn Sørum, leder i Tromsø forskningsstiftelse. 

Stiftelsen vil ta en pause i utlysning av TFS Starting Grant programmet i 2021. De vil da prioritere å følge opp de pågående prosjektene: TFS Starting Grant, TFS Toppforsk, samt de andre tematiske satsingene.

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 19.11.20 12:55 Oppdatert: 02.03.21 09:47
Bærekraft Energi Klima Naturvitenskap Tromsø
Vi anbefaler