Ny avtale skal gi tettere samarbeid mellom UiT og Hålogalands-regionen

16.10.20 Tomas Rolland

UiT Norges arktiske universitet signerte i dag en avtale med Hålogalandsrådet. Avtalen skal bidra til gjensidig vekst og utvikling og sikre at innbyggerne i regionen får en stabil tilgang på relevant utdanning.

– For UiT er det veldig viktig å understreke behovet for samarbeid med samfunnet, utenfor elfenbenstårnet, som vi er blitt kalt i avisen den siste tiden, sier Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet.

Hun var i Harstad for å møte ordførerne i Hålogalandsrådet og for å signere en avtale som skal sikre et tett og godt samarbeid i årene som kommer.

Rune Edvardsen (Ap), ordfører og leder av Hålogalandsrådet og Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Tomas Rolland, UiT

– Aksen Harstad-Narvik er utrolig viktig, den er folkerik og det er store muligheter for gjøre noe som universitetet kan bidra til, både med kandidater og forskning, så jeg er veldig fornøyd med at denne avtalen er undertegnet, sier Husebekk.

Avtalen ble i tillegg underskrevet av ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen (Ap), som også er leder av Hålogalandsrådet.  

– Det her skaper muligheter. Aksen mellom Tysfjord og Harstad-regionen er viktig. Narvik er stadig nærmere Evenes, og Harstad er stadig nærmere Evenes – vi har på en eller annen måte vokst sammen. Derfor er dette viktig for den videre utviklingen, sier Edvardsen.

Har startet konkrete samtaler med forsvaret

UiT skal fortsette jobben med å utvikle og synliggjøre tilbudene, mens Hålogalandsrådet på sin side skal bidra til å avdekke de behovene som finnes.

Dette skal gjøres gjennom ulike former for samarbeid, og et konkret eksempel på slikt samarbeid er at UiT allerede har startet en dialog med Forsvaret i området. Med ny kampflybase på Evenes i spissen bygger Forsvaret opp en sterk tilstedeværelse i regionen og de er har ytret ønske om å bruke sivile utdanningstilbud i området.

Les også: UiT inngår samarbeid med Hæren

Hålogalandsrådet – et nytt råd

Hålogalandsrådet er nyopprettet og fra 1. januar 2020 erstatter det rådet som tidligere het Sør-Troms og Ofoten regionråd. Hålogalandsrådet, som strekker seg over fylkesgrensen mellom Troms og Finnmark og Nordland, består av kommunene Kvæfjord, Harstad, Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Gratangen, Lavangen og Narvik.

Rådet skal arbeide for å utvikle og styrke regionen, herunder spesielt infrastruktur- og samferdselstiltak, samt rammebetingelser for kommuner og næringsliv.

Les også: UiT styrker samarbeidet med arbeidslivet

På Twitter   #norgesarktiske