Dette ønsker de unge for Nord-Norge


Økt satsing på bærekraftige løsninger, et godt samferdselstilbud og gode og relevante utdanningsmuligheter. Dette er faktorer de unge voksne i Nord-Norge mener er viktige for å sikre bolyst i nord.

Mann på ski med Tromsø bak
Ved siden av gode utdanningstilbud er fritidsaktiviteter en viktig faktor for om unge vil bosette seg i nord. Foto: Edvard Kristiansen

Webinaret «Davil – din fremtid i nord» ble arrangert 7. september av Troms og Finnmark fylkeskommune, UiT Norges arktiske universitet og Tromsø kommune, med deltakelse fra Nordland fylkeskommune. Webinaret var et innspillsmøte til regjeringens kommende nordområdemelding, der institusjonene ønsket å høre å hva de unge mener bør gjøres for å øke Nord-Norges attraktivitet og skape bolyst i nord. Rundt 70 personer deltok, og i tillegg til de som var invitert til å snakke, kunne publikum komme med innspill i chatten.

Les også: UiT gir innspill til UD om nordområdemeldinga

Erstattet Arctic Circle-sesjon

– Vi skulle egentlig hatt en sesjon på årets Arctic Circle-konferanse der unge mennesker skulle fortelle hvorfor de har flyttet nordover eller hva som skal til for at de ønsker å bo i nord og hvilke studievalg de ser for seg, forteller Morten Simonsen-Sagerup som er rådgiver ved Seksjon for internasjonalt samarbeid ved UiT Norges arktiske universitet.

I sesjonen skulle også UiT-rektor Anne Husebekk delta, sammen med fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune, Bjørn Inge Mo, ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen og fylkesordfører i Nordland fylkeskommune, Kari Anne Bøkestad.

– De skulle høre innspillene fra ungdommene og oppsummere og reflektere rundt veien videre, forteller Simonsen-Sagerup.

I stedet ble det arrangert et åpent webinar der også Utenriksdepartementet (UD) deltok.

Webinaret tok for seg samferdsel, samisk identitet og mangfold, innovasjon og møteplasser og kulturtilbud, i tillegg til utdanning.

Les også: Nordområdene på dagsorden

Bærekraftige valg

Når det gjelder unges valg av studiested er det særlig viktig at utdanningsinstitusjonen er i stand til å se fremtidens behov for kompetanse, såkalte 21st century skills, og tilbyr utdanninger tilpasset disse. Videre ønsker de unge å få tilbud om tidlig samarbeid med arbeids- og næringslivet. Den tredje faktoren som er tungtveiende er om utdanningsinstitusjonen tar bærekraftige valg og utdanner studentene til dette og om den også påvirker samarbeidsinstitusjoner og næringslivsaktører i regionen til å ta bærekraftige valg.

Les også: – Kunnskap er nøkkelen for samfunnsutvikling

Nå har arrangørene sendt alle innspillene til UD, med en oppfordring om at de tas med i arbeidet med stortingsmeldingen.

«I en verden hvor stadig flere aktører retter blikket mot Arktis, er det viktigere enn noen gang at utdanningsinstitusjonene i nord gis gode rammebetingelser for å være en tydelig kunnskapsbasert stemme i den globale nordområdedebatten, og at de fortsetter å tilby relevante og fremtidsrettede utdanninger av høy kvalitet til dagens unge voksne i nord», står det blant annet i brevet til UD.

Les også: UiT er vertskap for flere ministerbesøk

På Twitter   #norgesarktiske