UiT gir innspill til UD om nordområdemeldinga


UiT har gjennom det siste året gitt faglige innspill til regjeringas nye nordområdemelding. Rektor Anne Husebekk tok i dag imot representanter fra UD for ytterligere dialog.

Anne Husebekk, Rune Johansen og Gøril Johansen.
UiT-rektor Anne Husebekk (i midten) tok imot Rune Jensen og Gøril Johansen fra UD for å gi innspill til regjeringas nye nordområdemelding som skal legges fram i høst. Foto: Jonatan Ottesen/UiT Norges arktiske universitet.

Regjeringa tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. Det er snart ni år siden den forrige meldinga ble lagt fram.  

Fredag tok UiT-rektor Anne Husebekk imot Rune Jensen og Gøril Johansen fra Utenriksdepartementet (UD). De sitter begge sentralt i arbeidet med den nye nordområdemeldinga.  

UiT Norges arktiske universitet har i mange år samarbeidet med norske myndigheter om kunnskap, forskning og politikkutvikling i nordområdene. Som mange sikkert husker, lanserte Jonas Gahr Støre regjeringas nordområdepolitikk fra en talerstol ved UiT i 2005.

 Det er viktig at kunnskapsmiljøene i nord kommer med innspill til meldinga. UiT er en viktig bidragsyter både på kunnskap og samfunnsutvikling i nord, sier Rune Jensen fra UD.  

UiT viktig kunnskapsinstitusjon 

Rune Jensen mener UiT har stor betydning for nordområdene.  

– UiT er jo en stor og viktig kunnskapsinstitusjon og vi har hatt en god dialog med både UiT og også med Nord Universitet i forbindelse med meldingsarbeidet, sier Jensen.  

Han forteller at de har hatt dialog med UiT om både næringsutvikling, universiteter og høyskolers rolle overfor nærings og samfunnsutvikling, og deres rolle overfor befolkningsutvikling. De har også diskutert sikkerhetspolitikk og «det store bildet» i nord. UD har også fått svar på mer detaljerte spørsmål om arbeidet på universitet. 

Naturlig at UiT gir innspill

Anne Husebekk sier det er naturlig at UiT bidrar i arbeidet med meldinga. 

Nordområdemeldingene har jo vært viktig for å være med på å utvikle nord, og å utvikle nord betyr å bruke universitetet og kunnskapsmiljøene aktivt imot en utvikling av nordområdene. Så jeg synes både det er naturlig og viktig at vi blir spurt og tatt med, sier Husebekk. 

Hva er nordområdemeldinga?

  • Nordområdene er regjeringens viktigste strategiske ansvarsområde. 
  •  Regjeringen tar høsten 2020 sikte på å legge fram en ny stortingsmelding om nordområdene. 
  •  Det er snart ni år siden den forrige meldingen ble lagt fram, og mye har endret seg siden den gang. 
  • Regjeringens nordområdepolitikk baserer seg på en helhetlig tilnærming: man skal både se det internasjonale bildet og samfunnsutviklingen i Nord-Norge. 
  • Kilde: regjeringen.no 

På Twitter   #norgesarktiske