– Nord-Norges mest spennende toppstilling er ledig

For aller første gang er rektorstillingen ved UiT utlyst. Det søkes etter en person med kunnskap, vilje og kraft til å videreutvikle og forsterke universitetets posisjon og betydning regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 12.09.20 10:55 Oppdatert: 15.10.20 11:03

Nordlys over Campus Tromsø
Rektor ved UiT har hovedarbeidssted i Tromsø. Foto: Stig Brøndbo
UiT Norges arktiske universitet søker i disse dager etter ny rektor – den tiende i rekken.

Rektoren ansettes for en periode på fire år fra og med 1. august 2021, og med mulighet for ansettelse i ytterligere en fireårsperiode.

Rektor Anne Husebekk. Foto: Jørn Berger-Nyvoll

– Meningsfylt og ansvarsfullt

Nåværende rektor Anne Husebekk har hatt jobben i sju år, og neste år overlater hun roret til en annen:

– Jeg mener det er Nord-Norges mest spennende toppstilling som nå blir ledig. Å være rektor ved UiT er et privilegium, og jeg kan love at det aldri er en kjedelig dag på jobb. Det er en krevende lederposisjon, samtidig som det er utrolig meningsfylt og ansvarsfullt å bidra til utviklingen av Nord-Norge – være i ledelsen for UiT og Drivkraft i nord med 4000 kompetente medarbeidere og 17 000 ivrige, forventningsfulle studenter.

Ønsker en nyskapende og engasjert rektor

Stillingen som nå er lyst ut er noe annerledes enn den Anne Husebekk har i dag, ettersom universitetsstyret rett før sommeren vedtok å gjøre endringer i organiseringen av UiTs toppledelse. Den rektoren som tar over neste år skal lede UiTs samlede virksomhet, ikke bare den faglige. Den nye rektoren rapporterer til styret.

For å finne den rette er universitetet på jakt etter en utviklingsorientert, tydelig, nyskapende og engasjert rektor som blant annet skal stimulere til faglige resultater, utvikle universitetet som organisasjon og lede samarbeidet med myndigheter og samfunns- og næringsliv.

Den som ansettes må være bedømt som professor- eller dosentkompetent.

I utlysningsteksten står det videre at det er ønskelig med bred erfaring fra ledelse, gode strategiske evner og ha kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.

Du kan lese hele utlysningsteksten her.

OBS! Søknadsfristen er forlenget til 2.11.2020.

Forslag til innstillingsutvalg

Et eget innstillingsutvalg skal lede arbeidet med å finne UiTs neste rektor, og på universitetsstyremøtet 17. september vedtok styret hvem som skulle sitte i utvalget.

Utvalget ledes av eksternt universitetsstyremedlem Stig Slørdahl, og ellers består det av UiT-professor og styremedlem Tore Nesset, professor Kolbjørn Rafoss, professor Unni Pia Løvhaug, seniorrådgiver Christina Solberg, dekan Lena Bendiksen, student Daniel H. Masvik, student Sylvia Helene Lind, førsteamanuensis Hugues Verdure og seniorrådgiver Marit M. Dahle.

Vi anbefaler