IFI tilbyr grunnleggende etterutdanningskurs i informatikk

08.07.20 Marianne Iversen

IFI tilbyr i høst nettbaserte kurs med fokus på grunnleggende innføring i programmering, IKT-sikkerhet, helseteknologi, og kunstig intelligens og maskinlæring. Kursene er en del av den ekstraordinære satsningen fra UiT på etter- og videreutdanning i høst. Satsningen er et tiltak mot den økte usikkerheten i arbeidsmarkedet som følge av korona-pandemien. Kursene er spesielt rettet mot permitterte og de som er blitt arbeidsledige som følge av pandemien.

IFI vil tilby totalt fire kurs i løpet av høstsemesteret, hvor hvert kurs gir grunnleggende innføring i ulike områder av informatikk. De to første kursene, INF-6000 og INF-6001, som gir grunnleggende innføring i henholdsvis programmering og IKT-sikkerhet er allerede publisert på UiTs søknadsweb for etter- og videreutdanning. Kursene er nettbaserte, og hvert kurs går over 4 uker. Informasjon om INF-6002 som gir innføringer i helseteknologi, og INF-6003 som er en innføring i kunstig intelligens og maskinlæring vil komme. Kursene krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er ønskelig med en viss erfaring med realfag, og at man tar INF-6000, som er en innføring i programmering, før man eventuelt melder seg på noen av de andre kursene. Søknadsfrist for INF-6000 er 25.august, og for INF-6001 15.september. Nettsidene vil oppdateres med informasjon om INF-6002 og INF-6003.

Oversikt over alle ekstraordinære etter- og videreutdanningsemner som tilbys i høst finner du her. UiT har også ordinære kurs, emner og studier som kan være relevante for personer som er permittert eller står uten jobb i forbindelse med korona-krisen. Flere av UiTs studier vil ha ledige studieplasser i slutten av juli, og være søkbare via Samordna Opptak sine nettsider.

På Twitter   #norgesarktiske