høst 2020
INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering - 0 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

27. oktober 2020.

 

Emnet starter 3. november.


Emnetype

Emnet er ikke studiepoenggivende. Nettbasert emne som går over 3-4 uker og er beregnet til omtrent 100 arbeidstimer for deltakere. Ved å ta emnet INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Makimalt antall deltakere: 50 studenter. Emnet starter kun opp om det er minimum 5 studenter som registrerer seg. Deltakere som har meldt seg på, men som likevel ikke kan delta bes om å melde seg av emnet.


Opptakskrav

Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men er best tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning.

Innhold

Emnet gir kandidatene en praktisk innføring i programmering og en basisforståelse av (i) hva det vil si å utvikle programvare, (ii) hvilket ekstremt kraftfullt verktøy programmering er, (iii) hvordan vi kan bruke dette verktøyet i analyse av store datamengder, og (iv) hvorfor programmering er kjernekomponenten i digitaliseringsprosessen. Det vil bli lagt stor vekt på praktiske øvinger hvor deltakere får utviklet egne programmer i programmeringsspråket Python.

Hva lærer du

Kunnskap: 

 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om programmering som kraftfullt verktøy på mange områder
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om algoritmisk problemløsning av problemer
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om representasjon av strukturerte data i et programmeringsspråk og i et serialisert (lagret) format
 • Kandidaten har grunnleggende kunnskap om aksessering og prosessering av strukturerte data

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan programmere med bruk av datastrukturer, kontrollstrukturer, iterasjoner og funksjoner
 • Kandidaten kan lage programskisser og algoritmer som løser matematisk spesifisert problem
 • Kandidaten kan lage løsninger på mindre, virkelige problemer på én maskin med brukerinteraksjon og lagring/lesing av data til/fra disk
 • Kandidaten kan prosessere strukturerte data ved hjelp programmer som man selv har utviklet 
 • Kandidaten kan bruke ulike moduler/bibliotek i samspill med egen kode for å løse ulike problemer
 • Kandidaten kan konstruere tester for å finne feil i egne programmer

Generell kompetanse: 

 • Kandidaten kan programmere i Python
 • Kandidaten kan løse problemer algoritmisk og omsette det i programmer


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming til innholdet og læringsmålene. Emnet vil gis som en kombinasjon av digitale forelesninger hvor deltakere kan interagere med foreleser (kombinasjon video, presentasjoner, kodeeksempler, og en chat-funksjon mellom kursstab og deltakere) og praktiske øvinger. Det betyr at i tillegg til en presentasjon av stoffet så vil det være fokus på øvinger som deltakere må gjennomføre og få tilbakemelding på. Dette vil være konkrete reelle problemstillinger som deltakere skal løse med den kunnskapen de har ervervet seg i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav: For å få kursbevis må studentene få godkjent det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet vil være inntil 3 programmeringsoppgaver som skal løses individuelt og leveres i læringsportalen.

Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: INF-6000
 • Undersider