BA-senter Nord

Et kompetansesenter ved UiT for bygg- og anleggsnæringen i nord

Kompetansesenteret for bygg- og anleggsnæringen i nord skal bidra til å sikre at studietilbudet ved UiT Norges Arktiske Universitet er tilpasset behovet næringen har. Både det ordinære studietilbudet, men også det som bør tilbys innen etter- og videreutdanning. BA-senteret skal også bidra til å sikre nødvendig kompetanse og kapasitet for forskingssiden både i senteret og i næringen.

BA-senteret ved UiT er organisert under fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi med ledelse lokalisert i Narvik. Senterets oppgaver er:

Bygg- og anleggsnæringen i Norge omsetter for rundt 500 milliarder per år. I Nordland, Troms og Finnmark ble det i 2019 omsatt for 46,5 milliarder kroner. Over 23.000 ansatte i BA-næringen i nord bidro til dette, fordelt på 4.700 bedrifter. Senteret deler næringen inn i:

Erfaringsmessig er det ofte byggherrer, infrastruktureier og leverandører som er drivende i FoU-arbeidet. Sammen med rådgiverne er det også denne delen av næringen som mottar den største andelen av kandidatene som utdannes ved Universitetet.

Senteret består av omkring 50 undervisere og forskere fordelt på følgende fagområder:

ProsjekterNyheter


Undervisning

Mastergradsoppgaver registrert i Munin for bygg, energi og materialteknologi

Publikasjoner

Kontaktpersoner


Samarbeidspartnere

BA-senter Nord – Et kompetansesenter ved UiT for bygg- og anleggsnæringen i nord


Lodve Langes gt. 2
8521 Narvik

+47 478 65 400
jorn.eldby@uit.no
Logg inn / Login