BA-senter Nord

Et kompetansesenter ved UiT for bygg- og anleggsnæringen i nord

Senteret er etablert under Faktultet for Ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, energi og materialteknologi. Gjennom samarbeid med SINTEF, sikres en bred kompetanse også innen anvendt forskning mot BA-næringen. 

Her finner du BA senteret

ProsjekterUndervisning

Publikasjoner

Kontaktpersoner


Samarbeidspartnere

BA-senter Nord – Et kompetansesenter ved UiT for bygg- og anleggsnæringen i nord


Lodve Langes gt. 2
8521 Narvik

+47 478 65 400
jorn.eldby@uit.no