Verdifull ordning videreføres

UiT Norges arktiske universitet, Troms og Finnmark fylkeskommune og næringslivsbedrifter fortsetter verdifullt samarbeid om næringslivsmentorer i Troms.

Kveseth, Magne
Publisert: 16.04.20 12:30 Oppdatert: 16.04.20 20:02
Tromsø Harstad Narvik Bardufoss

Rektor ved UiT, Anne Husebekk er helt klar på at ordningen med næringslivsmentorer er verdifull og må videreføres minst på det nivået ordningen har i dag.

Rektor mentor næringsliv UiT
VIDEREFØRES: Næringslivet stiller i denne ordningen med ansatte som mentorer som står til universitetes disposisjon, der de deltar i undervisning, oppbygging av studieprogram og er kontaktpunkt for studenter og universitetets fagpersoner. Dette er verdifullt og må videreføres, fastslår rektor Anne Husbekk. Foto: UiT

En verdifull ordning

– Næringslivsmentorene er verdifulle kontaktpunkter mellom UiTs fagmiljøer, studenter og næringslivet. Mentorene deltar i undervisning, spiller inn på oppbygging av studieprogram og er kontaktpunkt for våre studenter som har praksis i næringslivet. Mentorene får god innsikt i universitetet. Vi mener ordningen er verdifull og må videreføres minst på det nivået den har i dag, sier rektor Anne Husebekk.

UiT Norges arktiske universitet og Troms og Finnmark fylkeskommune har et felles mål. Det er å styrke nordnorsk næringsliv gjennom samarbeid mellom bedrifter og vitenskapelige miljøer.

Stor interesse

I region Troms var det 15 søkere til ordningen og åtte av søkerne får finansiering.

Samarbeidet skal blant annet gi bedrifter tilgang til forskning og ikke minst skape nye fellesprosjekter i skjæringspunktet mellom utdanning–forskning og innovasjon.  Bærekraftig virksomhet er en felles målsetning og går som en rød tråd gjennom alle samarbeidsprosjektene. Ordningen med næringslivsmentorer er et av samarbeidsområdene og ordningen som er stadig mer ettertraktet, finansieres nå for niende år i samarbeid med Norges Forskningsråd og fylkeskommunen.

Troms og Finnmark fylkeskommune har nylig avgjort hvem i region Troms som har fått midler for 2020 til næringslivsmentorer. De åtte som ble valgt var LO Troms, NHO, Hotel Clarion Edge, Gratanglaks, Serit IT, Lufttransport, Ishavskraft og smelteverksbedriften Finnfjord AS.

Her kan du lese mer om ordningen

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Mette Ravn Midtgard
UiT Norges arktiske universitetet
Telefon 776 25241/ 909 72287
E-post: mette.r.midtgard@uit.no

Kveseth, Magne
Publisert: 16.04.20 12:30 Oppdatert: 16.04.20 20:02
Tromsø Harstad Narvik Bardufoss
Vi anbefaler