Senter for samisk helseforskning har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune skrevet en rapport med fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning basert på data fra Folkehelseundersøkelsen i Nordland gjennomført av Folkehelseinstituttet vinteren 2020. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Troms og Finnmark våren 2019. Undersøkelsen hadde som formål å kartlegge helse, trivsel og andre forhold som har betydning for folkehelsen og hadde en egen tilleggsmodul rettet mot samisk/kvensk/norskfinsk befolkning. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport basert på hoveddelen av undersøkelsen i Nordland." /> Senter for samisk helseforskning har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune skrevet en rapport med fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning basert på data fra Folkehelseundersøkelsen i Nordland gjennomført av Folkehelseinstituttet vinteren 2020. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Troms og Finnmark våren 2019. Undersøkelsen hadde som formål å kartlegge helse, trivsel og andre forhold som har betydning for folkehelsen og hadde en egen tilleggsmodul rettet mot samisk/kvensk/norskfinsk befolkning. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport basert på hoveddelen av undersøkelsen i Nordland." />

Rapport fra Senter for samisk helseforskning med fokus på samisk og kvensk/norskfinsk befolkning i Nordland

Senter for samisk helseforskning har på oppdrag fra Nordland fylkeskommune skrevet en rapport med fokus på samisk, kvensk og norskfinsk befolkning basert på data fra Folkehelseundersøkelsen i Nordland gjennomført av Folkehelseinstituttet vinteren 2020. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i Troms og Finnmark våren 2019. Undersøkelsen hadde som formål å kartlegge helse, trivsel og andre forhold som har betydning for folkehelsen og hadde en egen tilleggsmodul rettet mot samisk/kvensk/norskfinsk befolkning. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport basert på hoveddelen av undersøkelsen i Nordland.

Melhus, Marita
Publisert: 10.06.20 10:32 Oppdatert: 16.06.20 08:36

I overkant av 52 000 innbyggere i Nordland over 18 år ble invitert til å svare på spørsmål om hvilke faktorer som kan påvirke helsen. Det kom inn 24 224 svar - en svarprosent på 46,5%. Av disse var det 3 081 av de 24 222 deltakerne (12,7%) som svarte på det innledende spørsmålet i tilleggsmodulen om at de, eller en av deres foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre hadde samisk/kvensk/norskfinsk bakgrunn. Av disse 3081 var det 1 422 deltakere som videre valgte å svare samisk og/eller kvensk/norskfinsk på minst ett av de elleve utfyllende spørsmålene om hjemmespråk, etnisk bakgrunn eller hva de selv regner seg som. Disse elleve spørsmålene danner grunnlaget for videre analyser og gruppering i samiske og kvensk/norskfinske grupper.

Tilleggsrapporten om samiske/kvenske/norskfinske forhold har to deler: del 1 består av en oversikt over svarene fra tilleggsmodulen, mens del 2 tar for seg noen helserelaterte spørsmål der fire grupper sammenlignes: samisk, kvensk/norskfinsk, blandet samisk/kvensk/norskfinsk og de som verken ha samisk eller kvensk/norskfinsk bakgrunn. Rapporten er et viktig bidrag til kunnskap om bosettingsmønsteret for samer og kvener/norskfinner i Nordland og deres språksituasjon, i tillegg til at den gir unik informasjon om helse og levekår for disse befolkningsgruppene.

Sammen med undersøkelsen gjennomført i Troms og Finnmark, gir folkehelseundersøkelsen i Nordland verdifull kunnskap om våre fleretniske samfunn i nord.

Her kan du lese rapporten fra Senter for samisk helseforskning. Forfattere: Marita Melhus og Ann Ragnhild Broderstad.

Vi anbefaler