Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Bilde av Broderstad, Ann Ragnhild
Senter for samisk helseforskning SSHF ann.ragnhild.broderstad@uit.no +4777646221 95970559 +47 95970559 Her finner du meg

Ann Ragnhild Broderstad


Faglig leder og overlege


 • Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Trine Stub, Jorunn V. Nilsen, Johanna Hök Nordberg, Ann Ragnhild Broderstad, Barbara Wider Vellinga m.fl.:
  Exploring dietary changes and supplement use among cancer patients in Norway: prevalence, motivations, disclosure, information, and perceived risks and benefits: a cross sectional study
  BMC Nutrition 2024 DOI
 • Gwen K. Healey Akearok, Ay’aqulluk Jim Chaliak, Katie Cueva, David Cook, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir m.fl.:
  Diverse methodological approaches to a Circumpolar multi-site case study which upholds and responds to local and Indigenous community research processes in the Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2024 DOI
 • Henrik Kiærbech, Ann Ragnhild Broderstad, Anne Silviken, Geir F Lorem, Roald Ernst Kristiansen, Anna Rita Spein :
  The association of religious factors with mental health-service utilisation and satisfaction in a mixed Sámi and Norwegian adult population: Adopting the SAMINOR 2 Questionnaire Survey
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Deborah Mitchison, Ann Ragnhild Broderstad, Adam Burt, Kirsti Kvaløy :
  Eating disorders in indigenous people
  Springer Nature 2023 FULLTEKST / DOI
 • Astrid M.A. Eriksen, Marita Melhus, Berit Schei, Svetlana Ondrasova Skurtveit, Ann Ragnhild Broderstad :
  Opioid prescriptions among Sami and non-Sami with chronic pain: The SAMINOR 2 Questionnaire Survey and the Norwegian Prescription Database
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Malory Peterson, Gwen Healey Akearok, Katie Cueva, Josée G. Lavoie, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir m.fl.:
  Public health restrictions, directives, and measures in Arctic countries in the first year of the COVID-19 pandemic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Liv Elin Torheim, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Thomas Sevenius Nilsen, Tony Mathias Leino, Hilde Marie Tvedten m.fl.:
  Helse og levekår i den samiske befolkningen I: Folkehelserapporten - Helsetilstanden i Norge [nettdokument]
  2024
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Også kvenene inkluderes i verdens største urfolksundersøkelse
  NRK - www.nrk.no 13. mars 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  KRONIKK: FORNORSKNINGEN AV KVENER OG NORSKFINNER – VIRKER DET INN PÅ DERES HELSE I DAG?
  Ruijan Kaiku 15. mars 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Tonje Braaten, Sameline Grimsgaard :
  Kvinnenes utdanningsrevolusjon. UiTs befolkningsundersøkelser viser at kvinner har tatt stadig mer høyere utdanning- og går nå forbi menn.
  UiT Forskerhjørnet 08. mars 2023 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Håper ny forskning kan fortelle hvordan fornorskninga påvirker folk i dag
  20. februar 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hvordan virker fornorskningen på vår helse i dag
  Nordnorsk debatt - Nordlys 04. februar 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Mattis Danielsen :
  Skal undersøke konsekvensene av fornorskning
  19. februar 2023 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR.Er våre fleretniske samfunn klar for  testing av persontilpasset medisin
  2023
 • Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Barbara Wider Vellinga, Jorunn Valle Nilsen, Mona Bjelland, Dana Mora C, Johanna Hök m.fl.:
  Prevalence of late and long-term effects of cancer (treatment) and use of complementary and alternative medicine in Norway
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  An example of Sami data governance within university infrastructures
  2023
 • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Ann Ragnhild Broderstad :
  Pharmaceutical Care Services for Indigenous People
  2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Arrangement "Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport". Avholdt i Domkirken i Tromsø. https://uit.no/tavla/artikkel/811909/begynnelsen_pa_en_samtale_-_konsert_og_panelsamta
  08. juni 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Kan fornorskning påvirke helsa. Intervju på NRK Helgemorgen 19.02.2023. https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/202302/DNRR62001523/avspiller
  19. februar 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Utarbeidet tekst om SAMINOR til utstillingen "Alltid en fremmed" ved Norges arktiske universitetsmuseum. https://uit.no/tavla/artikkel/813706/alltid_en_fremmed
  11. juni 2023
 • Marie Wasmuth Lundblad, Ann Ragnhild Broderstad, Inger Njølstad :
  Social inequalities in health in the Arctic region: from observing to serving
  Scandinavian Journal of Public Health 2023 DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  "Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport". Avholdt i Domkirken i Tromsø.
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Sami indigenous statistics in a rural landscape in the Arctic. The SAMINOR Study
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Hvor skal slaget stå? Samisk usynlighet i nasjonale registre.
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn, Egil Arne Thomassen :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Namsos
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn, Egil Arne Thomassen :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Tydal og Meråker
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn, Egil Arne Thomassen :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Rennebu
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Egil Arne Thomassen :
  Orientering om SAMINOR i Trøndelag
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Røros
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Engerdal
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Info om SAMINOR 3 og hvorfor det er behov.
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3 kommer til din kommune, Høylandet
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Læringsressurs om samiske rettigheter i helse og sosialvesenet
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Inn i fremtiden med historisek traumer i ryggsekken
  2023
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
  Kommunikasjon
  2022
 • Iselin Caroline Finn, Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus :
  SAMINOR – Dearvvašvuođa- ja eallindilleiskkadeapmi guovlluin gos sápmelaččat ja dážat orrot
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR 3 Helseforskning i et samisk landskap om urfolkshelse Helseforskning i det fleretniske nord om distriktshelse Helseforskning i arktisk om global helse
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  SAMINOR 3 En innovativ forskningsdesign
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Health and well-being of the Sami population The SAMINOR Study
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Stor undersøkelse om levekår blant samer
  20. mai 2022 DATA / FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Ordførere ber om penger til SAMINOR 3
  02. september 2022 FULLTEKST
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn :
  Ny nasjonal læringsressurs om samers rettigheter i helse- og sosialvesenet
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Iselin Caroline Finn :
  SAMINOR 3. Helse- og levekårsundersøkelsen i Snåsa
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad :
  Hva vet vi om kvinnene i vårt flerkulturelle nord. «Våre formødre gikk stien før oss». Kunnskap fra SAMINOR
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR. Fra klassisk epidemiologisk forskning til storskala mix-metode
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Folkehelse i nord med fokus på den samsike og norske befolkning.

  Diabetes, metabolsk syndrom og overvekt

  Jern og hemoglobin fordeling i nord.

  Helse og levekår i samisk og inuitisk befolkning i Norge, Sverige, Grønland og Alaska

  Klinisk forskning med temaene palliativ medisin og IBD

  Kulturkompetanse i helsetjenesten

  Undervisning

  Ansatt som universitetslektor med ansvar for 5. års medisinerstudetner i perioden 2008 - 2013. Har gjennom flere år vært veileder for medisinerstudenter og mastergradsstudenter.

  Sensor på Masterprogram., urfolksmaster (MIS).