Ungdom vil ha mer informasjon om koronaviruset

En rykende fersk rapport fra UiT Norges arktiske universitet viser at selv om mange ungdommer syns det er mye bra informasjon om koronaviruset, så savner de mer tilrettelagt informasjon for ungdom.

Rolland, Tomas
Publisert: 03.04.20 17:08 Oppdatert: 04.04.20 12:38

Voksne oversvømmes av informasjon om koronaviruset, barn får tilpasset informasjon gjennom egne pressekonferanser og sendinger på for eksempel barnekanalen NRK Super. Men hva med ungdommen? Hva syns de om informasjonen?

Gjennom en rykende fersk undersøkelse, utført av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – Nord (RKBU Nord), er det klart at selv om litt over halvparten av ungdommene som er spurt mener informasjonen er god, så er det fortsatt mange som uttrykker et behov for mer tilpasset og tydelig informasjon rettet mot ungdom.

Spørreundersøkelsen var hovedsakelig rettet mot videregåendeelever i Troms og Finnmark, men har også vært åpent tilgjengelig for ungdom fra resten av landet. I undersøkelsen har de svart på hvordan de har oppfattet koronainformasjonen som er gitt i perioden 16.–26. mars.

De foreløpige resultatene er gitt i rapporten: «Ungdoms opplevelse av informasjon som gis om koronaviruset (Covid-19): En foreløpig rapport.» 

Bør tilrettelegge for mer informasjon

– Selv om mange er fornøyd med informasjonen, så ser vi av denne undersøkelsen at det er litt over 30 prosent som bare er middels fornøyd, og 10 prosent som er direkte misfornøyd, sier professor og prosjektleder for undersøkelsen Monica Martinussen ved RKBU Nord.

Tre damer oppstilt
Fra venstre: Postdoktor Sabine Kaiser, førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og professor Monica Martinussen - alle ansatt ved RKBU Nord ved UiT. Foto: UIT

Sammen med førsteamanuensis Henriette Kyrrestad og postdoktor Sabine Kaiser har Martinussen sett nærmere på hva ungdommene etterspør.

Det ungdommene er opptatt av kan grovt deles inn i tre kategorier:

  • Skole og eksamen
  • Selve sykdommen (karanteneregler, smitte, hvem er i risikogruppen etc.)
  • Fremtiden (hvordan vil det gå med økonomien til Norge, har forskerne klar en medisin, hvor lenge skal dette vare?)

– Vårt råd er at det sørges for mer tilrettelagt informasjon rettet mot ungdom. Dette er unge voksne som er i en overgangsfase i livet, de er på vei mellom ulike skoletilbud eller de skal i jobb. De trenger mer informasjon som er rettet mot de tingene de er opptatt av, sier Martinussen.

Internett er viktigst

De mest brukte informasjonskildene for å få informasjon om koronaviruset var internett, etterfulgt av avis/nettavis og TV.

Martinussen peker på at det finnes enkelte kommuner som har gjennomført tiltak for å gi tilpasset informasjon til barn og unge, som for eksempel Tromsø kommune som arrangerte en egen spørretime 3. april.

Rapporten foreslår derfor tiltak som spørretime og pressekonferanse for ungdom. Ungdom oppga i denne undersøkelsen aviser/nettaviser som beste kilde til informasjon, og det kan da være en anbefaling å bruke disse mediene til å publisere mer informasjon tilpasset ungdom.

Nettbaserte plattformer som Ung.no, hvor ungdom kan stille spørsmål og få kvalitetssikrede svar, kan være viktig kilder for å nå ungdom i en unntakssituasjon som koronaviruspandemien.

Undersøkelsen er fortsatt åpen

Siden dette er en pågående situasjon og ting endrer seg raskt, så vil undersøkelsen være åpen og tilgjengelig for å samle inn data i tiden fremover også. Er du ungdom mellom 16 og 19 år er du derfor velkommen til å svare på undersøkelsen her.

En unik mulighet til å få mer kunnskap

Martinussen sier at ideen om å gjennomføre en slik undersøkelse grunner i at de i sammenheng med annen forskning har vært interessert i hvordan man best kan kommunisere med ungdom i slike utfordrende situasjoner. Når denne situasjonen oppsto, så var det en unik mulighet til å finne ut mer.

– Jeg fikk ideen tidlig om morgenen den 16. mars og gikk på jobben og snakket med flinke kollegaer. Før lunsj hadde vi undersøkelsen klar, forklarer Martinussen.

Kunnskapen deles med alle

Rapporten er ment som en foreløpig redegjørelse for funnene i spørreundersøkelsen og overleveres til Helsedirektoratet og Bufdir, samt til fylkeskommunene i nord.

Rolland, Tomas
Publisert: 03.04.20 17:08 Oppdatert: 04.04.20 12:38
Vi anbefaler