Bilde av Martinussen, Monica
Foto: RKBU Nord
Bilde av Martinussen, Monica
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) monica.martinussen@uit.no +4777645881 90133164 Her finner du meg

Monica Martinussen


Professor/Instituttleder ved RKBU Nord

Stillingsbeskrivelse

Medlem av forskningsgruppen Forebyggende og helsefremmende tiltak og ledet tidligere forskergruppen for Forebyggende og helsefremmende tiltak.

Veileder phd-studenter og masterstudenter

Lang erfaring som underviser i tema som testpsykologi, metode, psykometri, meta-analyse, forebyggende psykisk helse hos barn og unge, arbeids- og luftfartspsykologi

Bistilling som professor II ved Forsvarets høgskole med oppgaver som undervisning og veiledning av phd-studenter og masterstudenter ved Stabsskolen i tema som ledelse, kvantitativ metode og seleksjon.

Har vært medlem av Djupedalutvalget (NOU 2015:2 Virkemidler mot mobbing i skolen), Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning samt det Nasjonale kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll. Har vært styremedlem i EAAP (European Association of Aviation Psychology) og mottok i 2018 deres pris (Outstanding Achievement in Aviation Psychology).

Er assisterende Redaktør i Psyktestbarn.no og tidligere sjefredaktør i Ungsinn. Er Associate Editor i Journal of Aviation Psychology and Applied Human Factors, medlem av redaksjonsrådet i tidsskriftene Nordic Journal of Systematic Reviews in Education samt International Journal of Aerospace Psychology.   


 • Claire Josette Edith Degail, Sabine Kaiser, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Parental Satisfaction With Child Welfare Services in Norway
  Child & Family Social Work 2024 DOI
 • Thomas Hol Fosse, Monica Martinussen, Henrik Sørlie, Anders Skogstad, Øyvind L. Martinsen, Ståle Valvatne Einarsen :
  Neuroticism as an antecedent of abusive supervision and laissez-faire leadership in emergent leaders: The role of facets and agreeableness as a moderator
  Applied Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Ane Sætrum, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  User satisfaction with antenatal care in Norway
  Birth 2023 ARKIV / DOI
 • Lise-Marie Bergvoll, Sunniva Solhaug Fjelldal, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  How do public health nurses in Norwegian school health services support siblings of children with complex care needs?
  Scandinavian Journal of Caring Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Monica Martinussen, Bjørn Helge Handegård, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Roman Alexandriovich Koposov, Frode Adolfsen :
  Beyond physical ability—predicting women’s football performance from psychological factors
  Frontiers in Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Hojjat Daniali, Monica Martinussen, Magne Arve Flaten :
  A Global Meta-Analysis of Depression, Anxiety, and Stress Before and During COVID-19
  Health Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Ketil Lenert Hansen, John Fluke, Dionne Gesink, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, Lisa Merkel-Holguin m.fl.:
  Study Protocol: The Arctic Childhood Study: a Study of Violence and Health in Indigenous Sámi and Non-Sámi Children and Youth in Arctic Norway—a Mixed Methods Cohort Study Design
  International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice 04. mai 2023 ARKIV / DOI
 • Trond-Eirik Strand, Nora Gardsjord Lystrup, Monica Martinussen :
  Under-Reporting of Self-Reported Medical Conditions in Aviation: A Cross-Sectional Survey
  Aerospace Medicine and Human Performance 2022 ARKIV / DOI
 • Marianne Berg Halvorsen, Sissel Berge Helverschou, Brynhildur Axelsdottir, Per Håkan Brøndbo, Monica Martinussen :
  General Measurement Tools for Assessing Mental Health Problems Among Children and Adolescents with an Intellectual Disability: A Systematic Review
  Journal of Autism and Developmental Disorders 2022 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen, Ole Christian Lang-Ree, Håvard Mjøen, Bengt Svendsen, Adrian Barone :
  Predicting Commercial Pilot Training Performance: A Validation Study
  Aviation Psychology and Applied Human Factors 2022 ARKIV / DOI
 • Kirsi Peltonen, Marjo Kurki, Charlotte Reedtz, Sabine Kaiser, Lene-Mari Potulski Rasmussen, Marko Merikukka m.fl.:
  Psychological tests for expectant parents and young children in the Nordic countries: A review of the evidence
  European Journal of Developmental Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Elin Anita Fadum, Ellen Øen Carlsen, Maria Ramberg, Leif Aage Strand, Siri Eldevik Håberg, Einar Kristian Borud m.fl.:
  Social and life skills in adolescents who have self-harmed: analysis of survey responses from a national sample of adolescents in Norway
  BMJ Open 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Christine Charlotte Lillevik, Karine Jakobsen, Mariann Bellika Hansen, Monica Martinussen :
  Parent satisfaction with child health centres for children 0–5 years old in Norway: A cross-sectional study
  Nordic journal of nursing research 2021 ARKIV / DOI
 • Morten Nordmo, Tom Hilding Skoglund, Ole Christian Lang-Ree, Sara Kasia Austad, Monica Martinussen :
  The psychometric properties and norm data of the Norwegian military personality inventory (NMPI)
  Scandinavian Journal of Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Susann Dahl Pettersen, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  Psychological factors and performance in women’s football: A systematic review
  Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports 30. august 2021 ARKIV / DOI
 • Marte Rye, Sabine Kaiser, Monica Martinussen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: MOT-programmet Robust ungdom 12–16 (1. utg)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 ARKIV
 • Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Monica Martinussen :
  Adolescents’ experiences of the information they received about the coronavirus (Covid-19) in Norway: a cross-sectional study
  Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH) 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Monica Martinussen, Frode Adolfsen, Kyrre Breivik, Henriette Kyrrestad :
  An app-based intervention for adolescents exposed to cyberbullying in norway: Protocol for a randomized controlled trial
  JMIR Research Protocols 2021 ARKIV / DOI
 • Lene-Mari Potulski Rasmussen, Joshua Patras, Bjørn Helge Handegård, Simon-Peter Neumer, Kristin Martinsen, Frode Adolfsen m.fl.:
  Evaluating Delivery of a CBT-Based Group Intervention for Schoolchildren With Emotional Problems: Examining the Reliability and Applicability of a Video-Based Adherence and Competence Measure
  Frontiers in Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Sabine Kaiser, Astrid Marie Richardsen, Monica Martinussen :
  Burnout and Engagement at the Northernmost University in the World
  Sage Open 2021 ARKIV / DOI
 • Tom Hilding Skoglund, Thomas Hol Fosse, Ole Christian Lang-Ree, Øyvind Lund Martinsen, Monica Martinussen :
  Candidate Personality Traits Associated with Ratings in a Military Officer Selection Setting
  Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology 2021 ARKIV / DOI
 • Kjell Morten Stormark, Willy-Tore Mørch, Monica Martinussen :
  Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Respekt (2. utg.)
  Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2021 FULLTEKST / ARKIV
 • Mona Elin Solberg, Monica Martinussen :
  Måleegenskaper ved den norske versjonen av Olweus spørreskjema om mobbing (Olweusundersøkelsen)
  PsykTestBarn 2021 ARKIV / DOI
 • Monica Martinussen :
  Ulike forskningsdesign: Hvilke bør man bruke når?
  2024
 • Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen, Helene Høgsdal, Henriette Kyrrestad :
  A Universal Mental Health–Promoting Mobile App for Adolescents: Protocol for a Cluster Randomized Controlled Trial
  JMIR Research Protocols 2023 ARKIV / DOI
 • Charlotte Reedtz, Helene Eng, Marte Rye, Kyrre Breivik, Monica Martinussen :
  Mål: Mobbekutt innen 2025. Vi har fire anbefalinger
  Dagbladet 2023
 • Siri Saugestad Helland, Monica Martinussen, Brynhildur Axelsdottir, Jannike Kaasbøll, Kjell Morten Stormark, Simon-Peter Neumer :
  PROVIDING SYSTEMATIC REVIEWS OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF TESTS FOR CHILDREN AND ADOLESCENTS IN A NORWEGIAN CONTEXT
  2022
 • Anita Salamonsen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen, Ida Grepperud, Monica Martinussen :
  INVOLVERT.NO - en ressurs om brukermedvirkning for deg som jobber med barn og unge
  2022
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Frank Hansen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Involvertseminaret 2022: et seminar om barn og unges medvirkning
  09. november 2022 FULLTEKST / DATA
 • Monica Martinussen :
  Advances in the selection of air traffic controllers and pilots: A commentary
  2022
 • Helene Høgsdal, Sabine Kaiser, Henriette Kyrrestad, Marte Rye, Monica Martinussen, Reidar Jakobsen :
  En brukerundersøkelse av Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel hos ungdom
  2022
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  Optimizing school health services to promote mental health and well-being for siblings in families who have children with complex care needs.
  2022
 • Lise-Marie Bergvoll, Anne Mary Gerard Clancy, Monica Martinussen, Hilde Laholt :
  An action research approach to developing a conversational tool that will improve school nurses´ dialogues with siblings of children with CCNs.
  2022
 • Tom Hilding Skoglund, Monica Martinussen, Ole Boe :
  A short-form personality measure for military personnel selection: Psychometric investigation and perspectives on usage
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Marte Rye, Reidar Jakobsen, Monica Martinussen :
  Opp - en app for bedre psykisk helse og trivsel for ungdom
  2022
 • Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Mariann Schjølberg Karlsen :
  Ny ressurs om brukermedvirkning
  21. oktober 2021 PROSJEKT / FULLTEKST / DATA
 • Ketil Lenert Hansen, Anita Salamonsen, Monica Martinussen, Oddgeir Friborg, Tore Sørlie, John Fluke m.fl.:
  The Arctic Childhood Study - A study of violence and health in indigenous Sámi and non-Sami children and youth in the Arctic Norway
  2021
 • Marianne Berg Halvorsen, Michael G. Aman, Monica Martinussen, Sissel Berge Helverschou :
  Psychometric properties of the Psychopathology in Autism Checklist in a neuro-pediatric sample: A pilot study
  2021
 • Simon-Peter Neumer, Thomas Jozefiak, Charlotte Reedtz, Kjell Morten Stormark, Monica Martinussen :
  Strengere krav til tester. Det bør stilles strengere kvalitetskrav til tester som brukes for barn og unge i Norge.
  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2021
 • Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet i tjenester for barn og unge: Hva synes de ansatte og hva synes foreldrene
  2021
 • Monica Martinussen :
  Hvordan fremme god psykisk helse hos barn og unge i Nord?
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki :
  Psychosocial Interventions and Psychological Tests in the Nordic Countries: A Review of the Evidence. The First 1000 Days - part 2
  2021
 • Monica Martinussen :
  Improving collaboration, service quality and workers well-being
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki :
  Psychosocial Interventions and Psychological Tests in the Nordic Countries: A Review of the Evidence
  2021
 • Charlotte Reedtz, Kyrre Breivik, Monica Martinussen, Helene Eng :
  Utdanningsdirektoratet gir dårlige råd om mobbing i skolen
  Forskning.no 15. mars 2021
 • Henriette Kyrrestad, Sabine Kaiser, Kyrre Breivik, Frode Adolfsen, Monica Martinussen :
  NettOpp - en mobilapplikasjon for ungdom som har opplevd negative hendelser på nett
  2021
 • Monica Martinussen, Marjo Kurki, Kyrre Breivik, Helene Eng, Sabine Kaiser, Piia Karjalainen m.fl.:
  The First 1000 Days in the Nordic Countries. Psychosocial Interventions and Psychological Tests: A Review of the Evidence
  2021 FULLTEKST
 • Karine Jakobsen, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Barne- og familietjenesten i Levanger kommune - Oppfølgning etter to år
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Karine Jakobsen, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familieenheten i Vestvågøy kommune - Oppfølgning etter to år
  UiT Norges arktiske universitet 2020
 • Karine Jakobsen, Monica Martinussen :
  Samhandling og kvalitet: En spørreundersøkelse blant ansatte ved Familiens hus i Grimstad - Oppfølgning etter to år
  UiT Norges arktiske universitet 2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →