Nå kan du søke profesjonsstudiet i psykologi ved UiT rett fra videregående


Høsten 2020 starter det første kullet på profesjonsstudiet i psykologi ved UiT hvor opptaket er gjort gjennom Samordna opptak, og studenter kan komme inn rett fra videregående skole.

Rannveig Grøm Sæle er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet.
Rannveig Grøm Sæle er førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet. Foto: Johanne Røe Mathisen

Med den nye opptaksordninga vil UiT ha samme type opptak som de andre universitetene som utdanner psykologer i Norge; Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NTNU i Trondheim.

– Profesjonsstudiet i psykologi ved UiT blir mer synlig og tilgjengelig for søkerne når opptaket skjer gjennom Samordna opptak, sier instituttleder Ingunn Skre ved Institutt for psykologi.

Les mer om opptaksordningen her!

UiT har tidligere bare hatt opptak til profesjonsstudiet i psykologi med grunnlag i årsstudiet. Opptaket har vært gjort lokalt.

Mer rettferdig ordning

Med den gamle opptaksordninga har ikke vitnemålet fra videregående skole hatt noe å si ved opptaket til profesjonsstudiet, fordi det bare var eksamensresultatet fra årsstudiet som hadde betydning. Flere søkere har derfor valgt å ta opp igjen årsstudiet for å forbedre karakteren.

Siden noen av søkerne til profesjonsstudiet har stått helt likt karaktermessig etter å ha avlagt eksamen på årsstudiet, har enkelte vært avhengige av å vinne loddtrekninger for å kunne komme inn på studiet. Noen har derfor tatt ett eller flere venteår i håp om å vinne loddtrekningen dersom karakterene fra årsstudiet allerede var på topp. 

Sett fra et studentperspektiv, vil derfor den nye opptaksordningen trolig oppleves mer rettferdig. 

– Det har vært gode argumenter for den gamle ordningen også, særlig fordi den gir studentene tid til å bli kjent med psykologifaget før de bestemmer seg for om det er kliniske psykologer de vil bli. Likevel tror vi endringen vil oppleves mer rettferdig, og at det vil medføre mindre karakterpress og færre gjentak av eksamener. Dermed kan vi fokusere mer på lærings- og studiemiljøet for ferske psykologistudenter, sier førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Rannveig Grøm Sæle.

Omlegginga til 6-årig integrert profesjonsstudium gir også noen andre faglige fordeler, ved at studiet kan fokusere målrettet på identitet og yrkesrelevans helt fra starten av.

UiT vil fortsatt tilby årsstudium for de som vil ha en liten smakebit av hva psykologi er.

– Vi tilbyr også bachelor- og masterprogram for de som vil fordype seg i andre deler av psykologifaget enn det som omhandler psykiske plager og lidelser, legger Grøm Sæle til.

Søk på femårig profesjonsstudium i psykologi (tidligere ordning) her!

Søk på seksårig profesjonsstudium i psykologi (ny ordning) her!

Søk på årsstudium i psykologi her!

Kontaktperson: Førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, Rannveig Grøm Sæle: 95846738 / rannveig.sale@uit.no  

På Twitter   #norgesarktiske