Flere arrangement i forbindelse med utnevning av nye æresdoktorer


26. september er det klart for æresdoktorkreering av Mari Boine, Richard Horton, Olav Holt og Arieh Warshel. I forkant av kreeringen kan du også møte dem på ulike arrangementer ved UiT.

Æresdoktorkreering og seremoni

Hvor: Auditorium 1, Teorifagbygget, Tromsø

Når: 26. september klokken 13:00–16:00

I anledning UiT Norges arktiske universitets femtiårsjubileum og i forbindelse med jubileumsmiddagen, kommer Boine, Horton, Holt og Warshiel til Tromsø for å motta æresdoktor-utmerkelsen onsdag 26. september.

I forkant av kreeringen vil de nye æresdoktorene også delta på ulike arrangementer ved UiT.

Se også: Utnevner fire nye æresdoktorer 

I forbindelse med Forskningsdagene og utnevnelsen av Mari Boine til æresdoktor ved UiT, arrangeres det seminar med artisten og forskere ved UiT i Alta. Foto: David Jensen

Seminar og konsertforestilling  med Mari Boine

Under Forskningsdagene i Finnmark inviteres det til seminar med Mari Boine og forskere ved UiT i Alta.

Boines artistkarriere fikk en god start da hun selv var student. Hun har vært en viktig stemme i sentrale samiske og urfolksspørsmål, samtidig som UiT har utviklet seg til å bli en av verdens viktigste forsknings- og utdanningsinstitusjoner i samiske temaer.

Mari Boines sanger gjenspeiler også den samiske samfunnsutviklingen og hun sier selv at de første sangene kom på bakgrunn av hennes egen oppvekst og samfunnet hun levde i. Under seminaret blir vi enda bedre kjent med artisten Mari Boine, der hun møter forskerne er Carola Kleemann, Eva Josefsen og Odd Mathis Hætta. Ordstyrer er Marit Anne Hauan, forsker ved Tromsø Museum Universitetsmuseet.

I forbindelse med femtiårsjubileet holder Mari Boine dessuten konsertforestillingen ”Áddehallatgo? – Forstår vi hverandre?” i Alta kultursal, i Tromsø på Studenthuset Driv, og i Teatersalen på Narvik kulturhus.

Det finnes rabatterte billetter for studenter og ansatte (se lenkene).

Richard Horton Foto: Tim Fu

Seminar for Olav Holt

Olav Holt Foto: Anne Holt

Olav Holt utnevnes til æresdoktor og i den forbindelse arrangerer Institutt for fysikk og teknologi et seminar til ære for han. Dette er en unik mulighet for å høre om historien bak instituttet fra de som har vært med på å skape den, nemlig tidligere instituttledere, NORUT-direktører og ledende forskere ved institusjonen.

Både som vitenskapelig ansatt, og som universitetets andre og første valgte rektor, har hans bidrag vært betydelig.  Holt er spesialist på den øvre atmosfæres fysikk og radiobølgenes utbredelse i ionosfæren. Han utmerket seg tidlig og ble i 1969 universitetets første professor, kun 34 år gammel. I 1984 ble han direktør for FORUT (i dag NORUT), og la inn en betydelig innsats i oppbyggingen av fagmiljøet innen rom-jordforskning ved stiftelsen.

Holt ble valgt til rektor ved UiT i 1973 og ledet gjennom denne posisjonen en pionertid der

Arieh Warshel Foto: University of Southern California

visjoner og ideer skulle omsettes til konkrete faglige aktiviteter. Han loset universitetet gjennom denne krevende tiden på en meget god måte, ikke minst gjennom sitt faglige ståsted og store kontaktnett. I dag regnes han som en av pionerene bak opprettelsen av universitetet. I 2003 ble Olav Holt utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden.

Her kan du se program og melde deg på seminaret.

Mini-symposium for Arieh Warshel

Tirsdag 25. september holdes et mini-symposium for professor i kjemi, Arieh Warshel. Det skjer i Tabletten på Farmasibygget, i regi av Hylleraas-senteret, som er et av UiTs sentre for fremragende forskning.

Warshel er en israelsk-amerikansk kjemiker og biokjemiker, og professor ved University of Southern California. Sammen med Martin Karplus og Michael Levitt ble Warshel i 2013 tildelt Nobelprisen i kjemi for «utvikling av multiskala modeller for komplekse kjemiske systemer».

Arieh Warshel er en av de fremste nålevende forskere innen beregningsbaserte metoder for studier av kjemiske og biologiske systemer. Dette er metoder som i stor grad brukes og videreutvikles ved Hylleraas-senteret. Warshel har vært en sterk støttespiller for fagmiljøet ved UiT og har besøkt UiT ved flere anledninger, blant annet for å undervise og som opponent ved disputaser.

Det tidligere annonserte arrangementet med Richard Horton er avlyst.

Du kan lese mer om alle UiTs æresdoktorer her.

 

Flere arrangementer i anledning UiTs femtiårsfeiring finner du på vår jubileumsnettside.

 

På Twitter   #norgesarktiske