Mari Boine: Áddehallatgo? - Forstår vi hverandre? – Alta

Konsertforestilling med Mari Boine i forbindelse med UiT Norges arktiske universitet sitt 50 års jubileum. Dette er en spesialbestilling i forbindelse med UiTs jubileum.

Rabatterte billetter til ansatte og studenter.

(Alta 20.09, Tromsø 21.09, Narvik 23.09)

 

FEIRING I ALTA: UiT feirer 50 år og i Alta markeres det med konsertforestilling. Foto: Ørjan Bertelsen

UiT Norges arktiske universitet fyller 50 år i 2018. Universitetets fokus på urfolk og samiske spørsmål er unikt i verdenssammenheng. Mari Boine har gjennom et langt artistliv løftet frem urfolksperspektiv og synliggjort samisk identitet for hele verden. Hun blir æresdoktor ved UiT, og under Forskningsdagene fremfører hun en unik konsertforestilling i anledning universitetsjubiléet.

 

// UiT Norgga árktalaš universitehta deavdá 50 jagi 2018:s. Universitehta fokus eamiálbmogiidda ja sámi áššiide lea erenoamáš riikkaidgaskasaš dásis. Mari Boine lea olles iežas artistaeallima guovdilastán eamiálbmotperspektiivva ja čalmmustahttán sámi identitehta olles máilbmái. Son nammaduvvo UiT gudnedoavttirin, ja Dutkanbeivviin ovdanbuktá son erenoamáš konseartačájálmasa universitehtaávvudeami oktavuođas.

 

// UiT The Arctic University of Norway is turning 50 in 2018. The University’s focus on indigenous peoples and Sami questions are unique in a global context. Mari Boine has through a rich artistic life, lifted indigenous views and made Sami identity visible to the World. She will become Honorary Doctorate at UiT and during Forskningsdagene she will have a unique concert performance in conjunction with the University’s anniversary. Mari Boine er en fremtredende norsk-samisk artist, som er kjent for å ha modernisert samisk musikk ved å bruke elementer fra joiken, men også fra blant annet jazz, rock og andre folkemusikalske tradisjoner. Hun har vunnet flere Spellemannspriser og Nordisk Råds musikkpris, og hun ble i 2009 utnevnt til ridder av 1. Klasse av St. Olavs orden for “sitt allsidige kunstneriske virke”. “Gula Gula” var hennes første debutplate, internasjonalt utgitt av Peter Gabriels Real-world Records. Albumet ble en stor suksess. Hun har siden det gitt ut 9 soloalbum, nylig slapp hun “See the Woman”, sitt første album på engelsk. Hun turnerer jevnlig i inn og utland og spiller både på festivaler og klubber med fullt band, men gjør også intimkonserter med trio.

Her kjøper du billett:

https://www.aurorabillett.no/billett/?showId=990310

 

Billettpriser:

Ordinær: 225,-

Ansatte/studenter: 60,-  

OBS; Ansatte og studenter ved UiT må fremvise gyldig ansatte- eller studentbevis ved innslipp.

 

Når: 20.09.18 kl 20.00–21.00
Hvor: Alta kultursal
Sted: Alta
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Lenke: Klikk her
Kontakt: Inger Elin Utsi
Telefon: 78450355
E-post: inger.e.utsi@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender