Seminar i forbindelse med utnevnelsen av Olav Holt til æresdoktor ved UiT Norges arktiske universitet (Tromsø)

Olav Holt, tidligere rektor og professor i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet, utnevnes til æresdoktor og i den forbindelse arrangerer Institutt for fysikk og teknologi et seminar til ære for han. Dette er en unik mulighet for å høre om historien bak instituttet fra de som har vært med på å skape den, nemlig tidligere instituttledere, NORUT-direktører og ledende forskere ved institusjonen. Vi ønsker alle velkommen!

Olav Holt (83) er tidligere rektor og professor i fysikk ved UiT Norges arktiske universitet. Både som vitenskapelig ansatt og som universitetets andre og første valgte rektor har hans bidrag vært betydelig.  Holt er spesialist på den øvre atmosfæres fysikk og radiobølgenes utbredelse i ionosfæren. Han utmerket seg tidlig og ble i 1969 universitetets første professor, kun 34 år gammel. I 1984 ble han direktør for FORUT (i dag NORUT), og la inn en betydelig innsats i oppbyggingen av fagmiljøet innen rom-jordforskning ved stiftelsen.

Holt ble valgt til rektor i 1973 og ledet gjennom denne posisjonen UiT i en pionertid der visjoner og ideer skulle omsettes til konkrete faglige aktiviteter. Han loset universitetet gjennom denne krevende tiden på en meget god måte, ikke minst gjennom sitt faglige ståsted og store kontaktnett. I dag regnes han som en av pionerene bak opprettelsen av universitetet.

I 2003 ble Olav Holt utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden.

I forbindelse med 50-årsjubileet i år har styret ved UiT Norges arktiske universitet valgt å utnevne fire nye æresdoktorer.

Program

08:30 – 08:45 Kaffe serveres utenfor auditoriet

08:45 – 09:00 Velkommen ved instituttleder Odd Erik Garcia

 

09:00 – 09:15 Jan Trulsen: «De første år — pionertiden»

09:15 – 09:30 Asgeir Brekke: «40 år med EISCAT»

09:30 – 09:45 Viktor Sørensen: «Forut for Norut – og etter»

 

09:45 – 10:15 Pause med kaffe og kake

 

10:15 – 10:30 Torbjørn Eltoft: «Satellittfjernmåling i Tromsø: Fra forskning til innovasjon»

10:30 – 10:45 Unni Pia Løvhaug: «Romforskning ved IFT - dagens prosjekter og planer fremover»

10:45 – 11:00 Balpreet Ahluwalia: “Research and innovation in optics at UiT”

 

Arrangementet er åpent for alle, men av hensyn til bevertning ber vi om påmelding.

 

Når: 26.09.18 kl 08.30–11.00
Hvor: Teknologibygget Auditorium 1.022
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Ansvarlig: Kirsti Merete Johannessen

Påmelding
Meld meg på!
Legg i kalender