Glade prisvinnere hedret på Rektors sommerfest

I mange år har de holdt høy kvalitet og gjort en stor innsats på sine felt, og i dag fikk de velfortjente priser.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 20.06.18 00:00 Oppdatert: 17.06.21 15:46
Om UiT

Alle prisvinnerne med sitt diplom. F.v. rektor Anne Husebekk som delte ut prisene, Yvonne Piotrowski, Gunnar Eriksen, Robert Barrett, Balpreet Singh Ahluwalia og Kathrin Hopmann. Foto: David Jensen / UiT

Styret ved UiT Norges arktiske universitet deler årlig ut priser i ulike kategorier. Fem priser ble delt ut til seks glade vinnere på rektors sommerfest 20. juni. Hver av prisene er på 50 000 kroner og et diplom.

Til sammen var det 29 nominasjoner til UiTs priser i år, og til slutt var det disse som ble utropt som vinnere:

Formidlingsprisen

Vinneren av Formidlingsprisen 2018 er professor Robert T. Barrett, Tromsø museum – Universitetsmuseet.

Barrett får prisen fordi han gjennom en 45 år lang karriere på Tromsø Museum – Universitetsmuseet (TMU) har gjort en betydelig innsats for formidling. I over 40 år har han samlet inn data om sjøfugler og trekkfugler.
De siste årene har han  gjort en pionerinnsats for å gjøre sine forskningsdata tilgjengelig for publikum, blant annet via «Trekkfuglsiden» og  UiT Open Research Data.

Vinneren har også deltatt i arbeidet med flere utstillinger, og har i alle år vært en viktig bidragsyter i TMUs populærvitenskapelige tidsskrift Ottar. Barretts innsats på formidlingsområdet er imponerende, holder svært høy kvalitet og viser solid arbeid gjennom mange år.

– Tusen takk, dette var hyggelig. Kanskje litt urettferdig også, siden vi har formidlingsplikt ved museet – og dessuten er jeg kanskje den eneste som tør å forsvare bymåsen her i Tromsø, sa en glad Rob Barrett til latter fra salen.

Robert Barrett har i mange år vært en ivrig formidler av fuglelivet i Nord-Norge. Her får han formidlingsprisen av rektor Anne Husebekk. Foto: David Jensen / UiT

Forsknings- og utviklingsprisen

Vinneren av forsknings- og utviklingsprisen 2018 er professor Balpreet Singh Ahluwalia, Institutt for fysikk og teknologi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

I begrunnelsen for prisutdelinga står det at Ahluwalia leder en forskningsgruppe innen optisk mikroskopi for biologisk bruk, og at gruppa utvikler «neste generasjons mikroskop» som gjør det mulig å studere biologiske og andre strukturer på nanonivå.

Han har fått tildelt store eksterne forskningsmidler, mange av dem svært prestisjetunge - som ERC «Starting Grant» (2013) og ERC "Proof of Concept"(2017). Ahluwalia har høy publiseringsaktivitet og har hatt artikler i meget anerkjente tidsskrift - herunder Nature Photonics. Han jobber også aktivt med å kommersialisere sin forskning, og er en svært motiverende og effektiv gruppeleder, med utstrakt internasjonalt og tverrfaglig samarbeid, spesielt rettet mot helsefagene.

– Jeg er veldig takknemlig og ydmyk for at jeg får denne prisen – jeg hadde kanskje håpet jeg skulle få prisen for fremragende yngre forsker, fleipet Balpreet Singh Ahluwalia fra scenen.

Han takket spesielt sin egen forskergruppe, som består av mange unge forskertalenter fra flere land, samt fakultet og sin kone.

– Det har blitt mange, lange dager på jobb og en del parkeringsbøter, men forhåpentlig har det vært verdt det.

Balpreet Singh Ahluwalia mottar forsknings- og utviklingsprisen av rektor Anne Husebekk. Foto: David Jensen / UiT

Utdanningsprisen

Vinneren av utdanningsprisen 2018 er professor Gunnar Ketil Eriksen, Det juridiske fakultet.

Flere kåringer viser at studentene ved dette fakultet har svært fornøyde studenter, og vinneren av utdanningsprisen 2018 skal ha en viktig del av æren for dette, står det i begrunnelsen for prisutdelingen.

Eriksen er en svært populær og avholdt foreleser som i 2017 ble tildelt Juridisk studentutvalgs (JSU) undervisningspris. Han har vært ansatt siden 1991 og har hele tiden hatt sterk fokus på at undervisningen skal ha høy kvalitet i alle ledd, og for at utdanningen ved UiTs juridiske fakultet skal holde samme standard som ved søsterfakultetene ellers i landet.

– Tusen takk for denne fine prisen. Jeg må egentlig dele den med alle mine gode kolleger som jeg har hatt siden 1991. Skal jeg skryte litt av meg selv, og det har jeg jo en gylden anledning til nå, så er det at jeg har vært opptatt av undervisningskvalitet veldig lenge – også på en tid da ikke alle andre var superopptatt av det, sa en stolt og rørt Gunnar Eriksen.

Gunnar Eriksen får sin utdanningspris av rektor Anne Husebekk. Foto: David Jensen / UiT

Innovasjonsprisen

Vinnerne av innovasjonsprisen 2018 er forsker Yvonne Piotrowski og forsker Atle Larsen, Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

Piotrowski og Larsen får prisen fordi de har hatt biologiske makromolekyler med kommersielt potensiale som forskningsfokus de siste 6 – 7 årene. Deres oppdagelser og videreutvikling har foreløpig resultert seks innmeldte oppfinnelser (DOFI), tre patenter og totalt fire produkter på det kommersielle markedet. Dette er imponerende tatt i betraktning av den relativt korte tiden de to forskerne har drevet med innovasjonsforskning, og at de selv i stor grad har bygd opp forskningsaktiviteten fra bunnen av.

Piotrowski og Larsen samarbeider tett med blant andre Norinnova Technology Transfer og ArticZymes om å få forskningen ut på markedet. De har også skaffet signifikant ekstern forskningsfinansiering og er ivrige formidlere av sine resultater.

Yvonne Piotrowski tok imot prisen på vegne av begge to:

– Vi vil spesielt takke instituttet vårt som har støttet oss alle de 6–7 årene vi har jobbet med dette. Det er utfordrende å jobbe som forsker uten å publisere, men det er ikke alltid mulig å få til når man er i en patenteringsprosess.

Yvonne Piotrowski mottar diplomet som viser at hun er mottaker av innovasjonsprisen 2018. Foto: David Jensen / UiT

Likestillingsprisen

Vinneren av likestillingsprisen 2018 er forsker Kathrin Hopmann, Institutt for kjemi, Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

I begrunnelsen står det at Hopmann en særdeles dyktig ung forsker innen teoretisk kjemi, et fagfelt som er særdeles mannsdominert. Hun viser i tillegg et brennende engasjement for både å promotere kvinnelige forskere og for å synliggjøre de utfordringer som kvinner står ovenfor - i akademia generelt og i STEM-fagene (Science, Technology, Engineering and Mathematics) spesielt.

Hopmann utviser stor kreativitet i arbeidet med å sette kvinner på agendaen og bruker mange ulike kanaler for å fremme kvinneperspektivet. Dette gjør vinneren i tillegg til sin svært lovende forskerkarriere – noe som i seg selv er ganske imponerende. Hopmann er en svært god rollemodell for fremtidige kvinnelige forskere.

Kathrin Hopmann benyttet sin takketale til å snakke om likestilling:

– Det er vanskelig å snakke om, og ofte henger det sammen med at når man tar det opp så følger mange at de beskyldes for diskriminering. Og ingen liker det. Men både menn og kvinner diskriminerer like mye. Det er heller ingen som liker å diskriminere – mange ganger skjer det også helt ubevisst fordi vi ikke er vant til likestilling overalt. 

Hun avsluttet talen med å invitere alle til å bli med i et helt nystartet akademi – ”Akademi for å fremme kvinner i kunst og forskning”.

UiTs siste sentrale pris, Arbeidsmiljøprisen, deles ut i høstsemesteret under Arbeidsmiljødagen.

Kathrin Hopmann mottar sitt diplom som vinner av likestillingsprisen 2018 ved UiT. Foto: David Jensen

Om UiTs priser og statutter

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 20.06.18 00:00 Oppdatert: 17.06.21 15:46
Om UiT