Trekkfugler i nord

Trekkfugler i nord

Våren er ikke kommet helt til nord, men det gir fuglene blaffen i! Når kommer trekkfuglene til Nord-Norge? Ved å klikke på navnene til høyre kan du lese litt om disse artene, høre på deres sang og finne ut hvor de overvintrer.

Se video

Tjeld (Bredde: 560px)

 


Bjørkefink
Bokfink
Brushane
Fiskemåse

Fjellvåk
Gjøk

Gransanger

Grågås

Heilo

Linerle
Løvsanger
Rødnebbterne
Rødstilk
Rødvingetrost

Snøspurv

Stær
Svarthvit fluesnapper
Tjeld
Vipe