Jubileumstur til Svalbards høyeste fjell


I anledning 50-årsjubileet til UiT, inviterer studentene ved studiet arktisk naturguide rektor Anne Husebekk og flere andre gjester med på skitur til Newtontoppen.

ANG-studentene får mange flotte opplevelser på Svalbard i forbindelse med studiet sitt.
ANG-studentene får mange flotte opplevelser på Svalbard i forbindelse med studiet sitt. Foto: UiT / ANG

I forbindelse med at UiT Norges arktiske universitet i år fyller 50 år, ønsker studentene ved studiet arktisk naturguide (ANG) å gjøre noe spesielt ut av praksistiden sin. Derfor har de invitert med blant andre UiT-rektor Anne Husebekk og direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (Unis), Harald Ellingsen, på en skitur til Newtontoppen. Fjellet er med sine 1713 meter over havet Svalbards høyeste fjell.

Anne Husebekk har vært på Svalbard flere ganger, men aldri på det høyeste fjellet, Newtontoppen.
Anne Husebekk har vært på Svalbard flere ganger, men aldri på det høyeste fjellet, Newtontoppen. Foto: Asbjørn Bartnes / UiT

Jeg ser frem til å oppleve studentene på nært hold på turen fra Longyearbyen til Newtontoppen og tilbake. Svalbard har barsk natur, skiftende og til dels utfordrende vær og isbjørnfare. Studentene skal sørge for at vi er trygge, mette og sannsynligvis også slitne, sier Husebekk.

Er i verdensklasse

UiT tilbyr en bachelor innen arktisk friluftsliv, der to av studieårene foregår i Alta og ett på Svalbard. Det er også mulig å ta bare årsstudiet Arktisk naturguide på Svalbard, sammen med bachelorstudentene fra Alta. Studiet er svært populært, og fylles hvert år opp med 30 studenter fra hele verden.  

– Vi er i verdensklasse innen guiding og sikkerhet i Arktis. Samtidig har vi en unik kobling til det som skjer av naturvitenskapelig forskning på Unis, som guidestudentene våre lærer å formidle til turistene, sier Sigmund Andersen, fagkoordinator for arktisk naturguide på Svalbard.

Steinar Rorgemoen har lang fartstid innenfor turisme.
Steinar Rorgemoen har lang fartstid innenfor turisme. Foto: www.mindsofnature.no

Steinar Rorgemoen er en av de som har gjennomført studiet, og som i ettertid har vært både leder for selskapet Basecamp Spitsbergen og grunder i tre naturbaserte reiselivsbedrifter.

– I min tid som sjef i Basecamp var filosofien fra ANG fundamentet i vår tenking på sikkerhet, guidekompetanse, gjesteopplevelsen og utvikling av nye produkter, sier Rorgemoen.

Nå driver han Luster Nature Guides ved Sognefjorden. Rorgemoen mener reiselivet på Svalbard har to tidsregninger – før og etter oppstarten av ANG.

– Den arktiske naturguidens tilnærming til langsomme, trygge naturopplevelser i den originale villmarka på Svalbard har hevet nivået og kvaliteten på gjestens opplevelse og utvidet produktporteføljen til reiselivsbedriftene på øya. ANG-guidens naturbaserte filosofi og høye kompetanse på sikkerhet gir gjestene unike opplevelser de ikke får noe annet sted i verden, sier Rorgemoen.

Samarbeid med Unis

Universitetssenteret på Svalbard feirer også jubileum i år – det er 25 år siden studiene startet opp i Longyearbyen. Direktør Harald Ellingsen er glad for muligheten til en dobbel jubileumsmarkering.

– Vi har et svært godt samarbeid med UiT, både knyttet til arktisk naturguide-studiet og gjennom de naturvitenskapelige, feltbaserte fagene vil tilbyr her. UiT er det universitetet som sender flest studenter på utveksling til oss, og vi er stolte av å kunne tilby en arktisk spesialisering til studenter innen biologi, geologi, geofysikk og teknologi. Denne turen symboliserer og befester det gode samarbeidet institusjonene i mellom, sier Ellingsen.

(Saken fortsetter under bildet.)

Svalbard byr på flotte naturopplevelser.
Svalbard byr på flotte naturopplevelser. Foto: ANG / UiT

Langsom turisme

Andersen forteller at en viktig del av guidestudiet er at studentene skal bli i stand til å formidle hva som skjer med naturen og kulturen på Svalbard, sett i lys av blant annet klimaendringer og menneskelig ferdsel.

– Studentene lærer hvordan man kan unngå å etterlate seg spor når de ferdes. De lærer også mye om sikkerhet knyttet til breer og skred, og det å ta gode beslutninger for hvor man ferdes. Vi har en sterk kobling til CARE – Center for Avalanche Research and Education ved UiT, forteller Andersen.

Han mener det er viktig at reiselivet gjøres langsommere enn i dag, gjennom at de som kommer til Svalbard bruker lenger tid når de opplever naturen.

Sigmund Andersen på tur med studentene.
Sigmund Andersen på tur med studentene. Foto: ANG / UiT

– Vi ønsker å gi turistene langsomme opplevelser, der de får tid til å bli en del av naturen. Gjennom det våre studenter lærer og formidler videre, håper vi å kunne påvirke turistene til å bli litt lenger og oppleve naturen på en slik måte, når de først kommer til Svalbard, sier Andersen.

Reiselivssjef i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, er veldig glad for bidraget fra studentene.

– For reiselivet på Svalbard har ANG-guidene stor betydning i det vi kaller opplevelsesproduksjonen, både med tanke på ivaretagelse av naturverdier, sikker ferdsel og ikke minst formidling. Gjennom gjesteundersøkelser vet vi at de lokale guidene skårer svært høyt på tilfredshet, noe som understreker betydningen av studiet, sier Brunvoll.

Satser stort

Ifølge Andersen bidrar studiet til at reiselivet på Svalbard får en sunnere og mer bærekraftig utvikling. Men ambisjonene strekker seg lenger enn til denne øygruppa.

– Vi ønsker å være en internasjonal aktør når det gjelder å utdanne guider. Longyearbyen er et fint sted å bygge seg opp erfaring som man kan bruke videre, men vi tenker også mer langsiktig og gir et sterkt bidrag til høyere kompetanse og andre verdier i reiselivsnæringen enn tidligere, sier Andersen.

Han legger til at studiet er i kontinuerlig utvikling, og at det på sikt kan bli snakk om å få en egen bachelor på Svalbard innen det han kaller Arctic nature tourism, gjerne i samarbeid med Unis. Et slikt studium vil også omfatte markedsføring og enda dypere kompetanse rundt natur, kultur og formidling.

– Vi håper å gå enda mer i dybden på den ferdselen det er mest av i dag for å kunne påvirke utviklingen av ferdselsmåter, og påvirke til mer bruk av ski og hund. Her har vi reiselivet på Svalbard med oss, sier Andersen.

Studentene skal være på skitur i rundt en uke og håper å nå toppen onsdag 9. mai. Anne Husebekk er veldig fornøyd med å få være en av de inviterte på turen.

– UiT er stolt av studentene ved arktisk naturguide som lærer om sikker og bærekraftig bruk av Arktis til turistformål. Jeg gleder meg til en stor arktisk opplevelse, avslutter hun.

Se video fra tidligere turer med ANG: 

På Twitter   #norgesarktiske