Arktiske fiskearter kan utryddes av klimaendringer

Klimaet vårt er i endring, og allerede kan vi observere en stor effekt på fiskesamfunn i Barentshavet. Forskere fra UiT har påvist at raske endringer har skjedd i det marine økosystemet det siste tiåret.

Små, bunndyrspisende arktiske fiskearter trues av klimaendring. Disse er fanget på 200 meters dyp vest av Framstredet i 2017. Bildet har ingen direkte sammenheng med saken.
Små, bunndyrspisende arktiske fiskearter trues av klimaendring. Disse er fanget på 200 meters dyp vest av Framstredet i 2017. Bildet har ingen direkte sammenheng med saken. Foto: Arve Lynghammar/TUNU
Portrettbilde av Bludd, Ellen Kathrine
Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 31.10.17 11:00 Oppdatert: 05.06.22 18:29
Arktis Hav Klima

Klimaendringer er aller mest tydelige i Arktis, og dette får store konsekvenser for artene som lever i dette økosystemet. André Frainer, postdoktor ved Norges Fiskerihøgskole, har sammen med kolleger funnet ut at store, fiskespisende torskearter har erstattet små, bunndyrspisende arktiske arter i Barentshavet. Særlig tydelig er disse endringene i området rundt Svalbard. Dette kan få store konsekvenser for hele det arktiske økosystemet.

Dette kan du lese om denne uken i det anerkjente tidskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

André Frainer fra UiT og kolleger står bak studien på arktiske fiskearter. Foto: Ørjan Garfjell

Store endringer i fiskesamfunn

– At fiskearter endrer sin utbredelse i Barentshavet som et resultat av varmere temperatur og reduksjon av sjøis, vet vi allerede, forteller forsker André Frainer. - Men vi ville finne ut om endringer i artssammensetning og utbredelse også ville endre økosystemfunksjonen. Med andre ord, om biologiske og biokjemiske prosesser også endres.

Forskerne fra UiT, Akvaplan-Niva, Havforskningsinstituttet og Knipovich Polar Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography i Murmansk har analysert data fra 2004 til 2012. 

52 fiskearter fra 3660 stasjoner i Barentshavet er med i denne store studien, og tallene er tydelige. 

Tidligere dekket de arktiske fiskesamfunnene og de varmere boreale fiskesamfunnene cirka 50 prosent hver. Nå er de arktiske fiskesamfunnene redusert til å dekke bare 20 prosent av Barentshavet, forteller Frainer.  

Truet økosystem

Forholdene i Arktis har tidligere vært kalde og mørke på grunn av sjøis og lysforhold, med lav primærproduksjon. Derfor har det kun vært de arktiske fiskeartene som var tilpasset til å overleve her, og de hadde dermed lite konkurranse.

Les også: Arktiske fiskearter i klimatrøbbel

Hvis klimaforholdene nå endrer seg, slik de ser ut til å gjøre, så vil det åpne opp for andre sørligere arter som torsk og hyse, som både kan spise opp og utkonkurrere de arktiske artene.

Vi kan rett og slett oppleve at mange arktiske arter vil bli utryddet, arter som vi på nåværende tidspunkt vet lite om. Man kan sammenligne dette med regnskogen i Amazonas, vi mister arter før vi vet noe særlig om dem. Kanskje mister vi verdifulle medisiner eller andre verdier i samme slengen?    

Fisk bringes på land hos Nergård i Senjahopen. Forskere har lenge studert endringene i havet i nord gjennom blant annet Barentshavsprogrammet.
Fisk bringes på land hos Nergård i Senjahopen. Forskere har lenge studert endringene i havet i nord gjennom blant annet Barentshavsprogrammet. Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

Raske endringer

– Hvordan dette slår ut for kommersielle fiskebestander er uvisst, men det er ikke utenkelig at gyteområder kan påvirkes, sier Frainer. 

Denne studien er et viktig bidrag i en tid der økosystemer er utsatt for hurtige endringer over store bio-geografiske områder. I Arktis opplever man at oppvarmingen av havet skjer i veldig rask fart, sammenlignet med andre steder på kloden. Her er artene under et høyere press, derfor gir studien en indikasjon på hva som kan skje andre steder i verden når klimendringene skyter fart også der. 

Les også: Det arktiske økosystemet endres i en urovekkende hastighet.

Les også: Hvem spiser hvem? Glupske fisk endrer økosystemet i Arktis

Bludd, Ellen Kathrine ellen.kathrine.bludd@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Ellen Kathrine Bludd
Publisert: 31.10.17 11:00 Oppdatert: 05.06.22 18:29
Arktis Hav Klima
Vi anbefaler