Mindfulness for hodet – eller huden?

06.09.17 Johanne Røe Mathisen
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Psoriasis-pasienter som trente mindfulness under lysbehandling opplevde større velbehag enn de som ikke gjorde det.

 

Psoriasis-pasienter som praktiserer mindfulness kan oppleve større velbehag, har Tarjei Hotvedt funnet ut. Foto: Johanne Røe Mathisen

Mindfulnessbølgen skyller over oss. Den ene studien etter den andre kan fortelle oss hvor gunstig det er for oss at vi lærer oss meditasjonsformen. Burde mindfulness kombineres med medisinsk behandling? Det ønsker masterstudent i psykologi Tarjei Hotvedt å finne ut av. 

 

Psoriasis er en vanlig kronisk hudsykdom, med sterk økning på verdensbasis. I Tromsøundersøkelsen fra 2008 var det ca. 11 % med psoriasis mellom alderen 20-78 år, så det er potensielt mange som kan dra nytte av en mer komplett behandling.

Sykdom uten kur

16 pasienter med moderat psoriasis ble rekruttert til å være med i studien. Halvparten av pasientene praktiserte mindfulness i tillegg til ultrafiolett lysbehandling, mens den andre halvparten kun fikk lysbehandling. Lysbehandling er en viktig del av behandlingstilbudet ved kroniske hudsykdommer. 5 av pasientene ble intervjuet for å lære mer om hvordan det er å leve med sykdommen og erfaringer under praktiseringen av mindfulness.

– Det finnes ingen kur mot psoriasis. Symptomene kan forsvinne over lengre tid, men pasientene vet aldri hvor lenge virkningen vil vare, forteller Hotvedt.

Studien varte over 6 uker, og pasientene i mindfulness-gruppa mediterte i snitt 11 minutter daglig.

Hva er mindfulness?

Mindfulness er en form for meditasjon, og kalles på godt norsk for oppmerksomt nærvær. Det er en eldgammel meditasjonstradisjon med røtter i buddhistisk tenkning og praksis.

Å styre oppmerksomheten og være til stede her og nå er sentralt i mindfulness.

Mindfulness har på relativt kort tid blitt svært populært. Teknikken har vist seg å både ha nytte i terapi mot angst og tilbakevendende depresjoner, og for menneskets evne til å være oppmerksom og til stede.

Kilde: NH

Mestrer sykdommen bedre

– Da jeg startet studien forventet jeg at begge grupper skulle få redusert symptomene, at pasientene skulle oppleve redusert stress og at livskvaliteten deres skulle øke.

Resultatet var nedgang i symptomer for begge gruppene, men det var ingen statistisk forskjell mellom dem.

Likevel har Hotvedt ikke mistet troen på mindfulness som behandlingsform.

– Vi forventet ikke noen fysisk forskjell mellom gruppene på grunn av størrelsen på gruppen, men det betyr ikke at det ikke var forskjell i velbehaget de opplevde. Vi vet at stress forverrer sykdommen, noe som burde føre til at vi vurderer stressreduksjonsmetoder som mindfulness, mener han.

Anne Ragnhild Grini fra Mindfulness-Basert Stressreduksjon i Tromsø har vært biveileder for Hotvedt, og laget en lydfil med øvelser som ble brukt i studien. Hun er helt enig med Hotvedt i at mindfullness kan gjøre en bedre rustet til å håndtere utfordringene man står i.

Stress

– Stress er veldig relevant for utviklingen og forverringen av hudsykdommer. Mindfulness har som kjent som mål å hjelpe folk til å stresse ned. Jeg hadde lyst til å se om det var noen forbindelse der. Pasienter forteller om stress i deres hverdag

Hva er psoriasis?

Psoriasis er en kronisk hudsykdom som kan gi utslett over store deler av kroppen. Ca 2 % av befolkningen er rammet av sykdommen.

Vanligvis får man et rødt utslett som er dekket av hvitaktige, skjellende skorper. Utslettet kan forekomme over alt på huden, men typisk angripes strekkesidene på albuer og knær, samt ryggen. Utslettet kan forekomme over større områder, eller i flekker på kroppen. 10 – 20% opplever kraftig kløe.

Sykdommen svinger i intensitet, og sykdomsfrie perioder kan vare fra uker til år, men sykdommen kommer som regel tilbake.

Årsaken er ukjent, men sykdommen kan utløses av belastninger på kroppen, som stress, infeksjoner, alkoholinntak, medisinbruk og ytre irritasjon av huden. I tillegg finnes det en klar arvelig belastning for å få psoriasis.

For å hundre utbrudd kan man unngå stress, alkohol eller andre belastninger for kroppen. Sol og saltvannsbad hjelper ofte.

Kilde: NHI

som det ville unaturlig å ikke reagere negativt på. Det er menneskelig å stresse når et familiemedlem blir syk, eller når det er mye press på jobben. Kroppen reagerer på slike belastninger og det må en ta på alvor.  Vi møter stress i alle livs faser og akkurat derfor må vi mestre stress. Mindfulness kan være et slikt verktøy for at livet blir litt bedre forteller Hotvedt.

Hotvedt er ikke den eneste som aner en sammenheng mellom kroniske hudsykdommer og psyken. Norsk Forening for Psykodermatologi ble nylig stiftet for å spre kunnskap om fagfeltet.

– Sammenhengen mellom hudsykdom og psykiske lidelser er sterkere enn man tidligere har trodd. Vi ser blant annet en sterk sammenheng mellom hudsymptomet kløe og psykiske plager, forteller psykiater og samfunnsmedisiner Lars Lien til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Skam

Hotvedt forteller at skam ofte er knyttet til psoriasis, og at mange pasienter prøver å gjemme seg litt bort når de har utbrudd.

– Sykdommen får mange til å endre adferd. De aller fleste skjuler utbrudd i sosiale omgivelser, men det en bør være klar over er at pasienter endrer atferd basert på sykdommen. Psoriasis er en vanlig hudsykdom og ingenting å skamme seg over. Langarmet eller kortermet skjorte er et valg, og en bør ikke la sykdommen bestemme hvilken skjorte en skal gå med på butikken, forteller Hotvedt.

Kanskje betyr dette at det er på tide med nye behandlingsstrategier?

– Vi må ta hensyn til det menneskelige ved å ha en sykdom. Vi trenger å tilføre en psykologisk ressurs, sier Hotvedt.

Flere studier

Hotvedt mener at det er nødvendig med flere studier for å kunne si noe om langtidsvirkningene av mindfulness. Han er interessert i å forske videre på dette temaet. Det er mye interesse rundt mitt prosjekt, og særlig siden det ikke gjøres slikt i Norge. Mindfulness er i stadig bruk og særlig blant kroniske sykdommer.

– I store deler av utlandet er mindfulness behandling også for psoriasis, men i Norge så er historien ikke den samme. Vi ligger litt etter, men det kan vi gjøre noe med, mener han.

Enten mindfulness har en framtid som standardbehandling for psoriasis eller ikke, er det nok ikke det siste du hører om meditasjonsformen.

– Jeg tror vi vil se en økning i bruken av ulike former for mindfulness, fordi det er noe som man kan lære seg som en alltid vil ha med seg, og det kan styrke en selv i livets mange utfordringer, mener Grini.

Hotvedt har samarbeidet med hudpoliklinikken Tromsø, avdelingsleder Dagfinn Moseng, hudlege Øyvind Bremnes og veileder og førsteamanuensis, Svein Bergvik.  I tillegg så har han samarbeid med førsteamanuensis, Mattias Mittner, førsteamanuensis Ida Solhaug, hudlege Post. doc. spesialist hud og veneriske sykdommer, Florence Dalgard, Anne R. Grini, førsteamanuensis Elinor Ytterstad og  nettstedet headspace.com

Les også: Mindfulness hjelper smertepasienter

Les også: Fantomsmerter forsvant med speil

 

På Twitter   #norgesarktiske