Nettskjema til spørreundersøkelser tilgjengelig nå for alle ansatte og studenter


Alle studenter og ansatte ved UiT kan nå snart lage egne spørreundersøkelser i større og mindre skala i Nettskjema.

Nettskjema er kjøpt inn av Avdeling for IT (ITA) fra UiO via BOTT-samarbeidet. – I 99% av alle tilfeller vil Nettskjema dekke behovet til studenter og ansatte ved UiT i forhold til ulike spørreundersøkelser og datafangst, ifølge seksjonsleder Nils Johan Lysnes ved seksjon for digitale utdanningstjenester (SDU) ved ITA. Han kan også fortelle at dette har vært vurdert og evaluert av en bredt sammensatt gruppe fagpersoner ved UiT. – Det er i tillegg en del å spare for UiT totalt sett på å bruke Nettskjema, gjennom blant annet forenkling i tilgang og bruk.

Nils Johan Lysnes og Jan Ketil Petersen ved ITA.
Seksjonsleder Nils Johan Lysnes og rådgiver Jan Ketil Petersen ved seksjon for digitale utdanningstjenester (SDU) ved avdeling for IT (ITA). Foto: Trond A. Jenssen

Ukomplisert verktøy

Rådgiver ved SDU Jan Ketil Petersen sier at Nettskjema er ukomplisert og enkelt å ta i bruk. –Nettskjema er såpass selvforklarende at det i utgangspunktet ikke skal være nødvendig med et kurs. 

– Det gjenstår noen formaliteter før Nettskjema er helt klar til bruk, men det er mulig å teste ut Nettskjema, forteller Petersen. Nettsider med info er klar på UiT sine nettsider:

Ifølge Lysnes har faggruppa har testet Nettskjema med gode erfaringer. UiO og HiOA (Høgskolen i Oslo og Akershus) har også gode erfaringer med å bruke Nettskjema.

Informasjonsmøte

Petersen ved SDU forteller, at det er satt opp et informasjonsmøte om innføringen av Nettskjema. – Møtet er i auditorium 3 i Teorifagbygget i hus 6 i Tromsø den 14. juni kl. 9 til 11, hvor Nettskjema og utfasing av Questback vil bli gjennomgått. Det vil være god tid til spørsmål. De som ikke kan delta i auditoriet kan delta på via Skype istedenfor. Det vil komme annonseringer på Tavla om både informasjonsmøtet og innføringen av Nettskjema.

Utfasing av Questback

Ved Avdeling for utdanning (UTA) sier rådgiver Karl-Erlend Mikalsen ved seksjon for studieinformasjon og opptak at utfasingen av Questback brukt til spørreundersøkelser og datafangst, har startet. – De lisensene UiT har per i dag fornyes ikke og lisensene for Questback går ut 30. september. I februar begynte arbeidet med å sette en dato for utfasingen.

Dette betyr, ifølge Mikalsen, at de som har innsamlet data i Questback de ønsker å ta vare på, må få overført data før den 30. september. – Etter denne datoen slettes dataene i Questback. Overføring av data brukere i Questback ønsker å ta vare på, må gjøres manuelt av hver enkelt bruker. Brukere i Questback får tilsendt e-post om dette.

Både Nils Johan Lysnes og Jan Ketil Petersen ved ITA og Karl-Erlend Mikalsen ved UTA legger til at de har stor tro på at innføring av Nettskjema blir en tilvekst for utdanningssida og forskerne. De tre ser også for seg at det er mye byråkrati som forsvinner med denne innføringen.

For personsensitive data må Sikkert Nettskjema brukes

Nettskjema er brukervennlig med sikker lagring av data, noe både Petersen og Lysnes mener er en fordel. Men personsensitive data kan ikke lagres i vanlig Nettskjema.

På info-sidene over står det å lese, at dersom du skal innhente personsensitive data må du kontakte ITA ved seksjon for digitale forskningstjenester (SDF). SDF er behjelpelig med å gi deg tilgang på et forhåndsdefinert, kryptert prosjektområde i Tjeneste for Sikker Datalagring (TSD). For datafangsten må du gjøre med en separat tjeneste kalt Sikkert Nettskjema. Dette må gjøres for å oppfylle sikkerhetskravene.

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content