Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Nettskjema

UiT tilbyr Nettskjema gjennom samarbeid med UiO for å erstatte Questback. Nå kan alle studenter og ansatte ta i bruk et ukomplisert verktøy til ulike typer spørreundersøkelser og datafangst.

Innlogging Nettskjema

Du logger inn med din Feide-bruker her.

Klikk på "Logg inn i Nettskjema" > velg Feide > velg tilhørighet UiT (første pålogging) > skriv inn ditt brukernavn abc123 + passord. Bokmerk for enklere tilgang senere.

Nettskjema brukerveiledning

Bakgrunn

UiT innfører Nettskjema for sine brukere slik at alle skal få tilgang til en enkel og rimelig løsning for spørreskjemaer, flervalgsoppgaver, påmeldinger og datainnsamling i forskningsprosjekter på ulike nivå. Questback har vært en kostbar lisens ved UiT og vil i fremtiden anskaffes kun i særlige tilfeller og for fakultetenes egne midler.

Personsensitive opplysninger

Viktig: data som samles inn via Nettskjema skal ikke inneholde personsensitive opplysninger.

Personsensitive data er er opplysninger om:

  • rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning,
  • at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling,
  • helseforhold,
  • seksuelle forhold,
  • medlemskap i fagforeninger.

Datasikkerheten rundt vanlig Nettskjema er svært god, men lovverket rundt personsensitive data er strengt. Personsensitive data kan du lese mer om her på Lovdata.

Hvis din datafangst skal/må inneholde personsensitive data, så må prosjektet ditt rigges til i samråd med SDF slik at dine data ender opp på et forhåndsdefinert, kryptert prosjektområde i TSD (Tjeneste for Sikker Datalagring), og datafangsten gjøres med en separat tjeneste kalt Sikkert Nettskjema. Dette er den eneste muligheten UiT har pr. i dag til sikker forvaltning av personsensitive data i tråd med lovverket.

Nettskjemas bruksområder

Nettskjema kan derimot brukes til en rekke andre områder der dataene som samles inn ikke inneholder personsensitive data: spørreskjemaer, flervalgsoppgaver og påmeldinger - av ymse slag.

Se mer om bruk av Nettskjema på siden Nettskjema brukerveiledning.

Om Nettskjema

Nettskjema har et ryddig og oversiktlig web-grensesnitt, kommer med Feide-innlogging, og leverer rapporter i webformat, Excel rådata og utf-8-format. Under ser du et skjermbilde fra Nettskjemaets resultat-side:

bilde av nettskjema rapport nettside

Andre fordeler

Gjennom samarbeidet med UiO, vil ha gode muligheter til å påvirke den videre utviklingen av tjenesten i fremtiden. Vi kan også bygge inn ekstra funksjonalitet ved å kjøpe utviklingstjenester fra UiO.

Tjenesten er tilgjengelig for alle UiT brukere, slik at eksempelvis masterstudenter nå har en fullverdig datainnsamlingstjeneste til sine forskningsarbeider.

En egen saksbehandlingskø er opprettet, slik at de som har tekniske utfordringer med Nettskjema skal få hjelp ved å sende inn saker til Orakelet på vanlig måte.
Ansvarlig for siden: Jan Ketil Petersen
Sist oppdatert: 01.06.2017 09:34