– Viktig å vite at vi har støtte

Uten konkurrenter i rektorkampen til tross; team Husebekk ber UiTs ansatte bruke stemmeretten ved rektorvalget. – Det er viktig for oss å vite at vi har støtte i organisasjonen.
Eidum, Espen Viklem
Publisert: 21.02.17 00:00 Oppdatert: 21.02.17 13:11
Narvik

Kenneth Ruud, prorektor for forskning og utvikling, rektor Anne Husebekk og Wenche Jakobsen, prorektor for utdanning, under valgmøtet ved UiT i Narvik i går, mandag. Foto: Espen Eidum

Rektor Anne Husebekk åpnet sammen med sine teammedlemmer prorektor Wenche Jakobsen og prorektor Kenneth Ruud valgkampen i går, mandag. Formiddagen ble brukt til valgmøte i Harstad før UiT i Narvik fikk besøk tidlig ettermiddagstid. Og der det i utgangspunktet var lagt opp til debattmøter mellom potensielle rektorkandidater, ble det i stedet gode diskusjonsmøter med studenter og ansatte for det eneste rektorteamet som stiller til valg i mars.

Bakgrunnn: Rektorvalg 2017

Tunge prosesser

I sin innledning i Narvik påpekte Husebekk at det eneste konstante i store organisasjoner er en konstant endringsprosess. Målet er å hele tiden kunne gi universitetets kjerneoppgaver best mulig vilkår.

Er nye UiT godt nok rustet for å løse sine kjerneoppgaver aller best? var spørsmålet UiTs rektor stilte.

Her er prosessene UiT jobber med:

* Ny administrativ organisering (Admin 2020) – der vi bl.a. er pålagt av myndighetene å spare 70 – 80 millioner i løpet av fire år.
* Digitaliseringsprosessen
* Revidering av studieprogramporteføljen
* Organisering av fag og campus
* Forbedringsprosessen

Utfordret av Solvang

I Narvik ble teamet blant annet utfordret av Bjørn Solvang, dekan ved IVT-fakultetet, på hvordan forskningen skal løftes ved de tidligere høgskolene i Narvik og Harstad, hvordan utdanningstilbudet skal styrkes og hvordan det tverrfakultære samarbeidet skal bedres.

Prorektor Kenneth Ruud opplyste at det siden første fusjon har vært kjørt opprykksprosjekt spesielt rettet mot kvinnelige forskere – et tiltak som har bidratt til en økt andel med høyere forskningskompetanse.

Prorektor Kenneth Ruud 

– Dette vil vi videreføre og vi skal også se etter hvert om dette kan utvides noe, sa Ruud. Han understreket videre viktigheten av at den lokale ledelsen ved fakultetene må se medarbeidere som har et potensial til å utvikle seg og gi disse rom til nettopp det.

– Så er det slik at det er de tematiske satsingene vi pr i dag bruker som virkemiddel for å skape forskningsaktivitet. Det er virkemiddel vi ser kan bringe gode miljøer sammen med miljøer som har en svakere forskningstradisjon. Ruud flagget det som et godt prinsipp: Hvert enkelt fakultet skal ha spissmiljøer – som f eks IVT har – som kan fungere som dels inspirasjon og dels som kompetansesenter for hvordan lykkes med ekstern finansiering.

Ny lærerutdanning

Prorektor Wenche Jakobsen understreket at UiT skal røkte og forvalte sin studieportefølje – og at universitetet skal utvikle porteføljen i dialog med studenter og arbeidsliv.

Prorektor Wenche Jakobsen 

Tverrfaglige utdanninger, tematiske satsinger var stikkord fra Jakobsen, som understreket at UiTs misjon på området er å fylle landsdelen med arbeidskraft.  I den forbindelse kom hun også inn på satsing i Narvik:

– Et behov som vi ser er behovet for lærere i videregående skole med spesiell realfaglig bakgrunn. Så i 2018 skal vi få en lærerutdanning opp og gå her rettet mot ungdomsskolen og videregående skole.

Hun understreket samtidig at for å kunne utvikle nye utdanninger så må det tas bort noen utdanninger som har lav rekruttering og dårlig gjennomstrømming.

Trenger gode møteplasser

Hva gjaldt det tverrfakultære samarbeidet påpekte Anne Husebekk at blant de tingene hun hadde lært som rektor var viktigheten av å treffe andre fagfolk innenfor universitetet. Det ga både inspirasjon og førte ofte til gode ideer.

Rektor Anne Husebekk 

–  Så møteplasser er viktig og det må vi legge til rette for. Det andre er jo pengestrømmen. Det som finansieres, det får man til. Man får til fornybarsatsingen fordi det ligger 124 millioner kroner i bunnen der, så det å styre pengene med tanke på strategisk samarbeid, det er utrolig viktig. Vårt fokus på tverrfakultære områder er jo også et forsøk på å få folk til å finne hverandre. Da må vi legge til rette for at arenaene finnes og styret må være klok i bruken av strategiske midler.  

 

Valgmøtene fortsetter i Alta torsdag 23. februar og Tromsø fredag 24. februar.

Les også: – Bruk stemmeretten!

Eidum, Espen Viklem
Publisert: 21.02.17 00:00 Oppdatert: 21.02.17 13:11
Narvik
Vi anbefaler