Forbedringsprosessen ved UiT

Benytt menyknappene øverst på siden for å navigere deg frem til informasjon om forbedringsprosessen ved UiT. Menyknappen "aktuelt" leder deg rett til vår forbedtringsblogg som både har nyhetssaker og faglige innlegg. 

Våren 2019 jobber forbedringsteamet for fullt med:

  • Støtte til de nye fellestjenestene (design av ny prosessflyt, samhandling, økt flyteffektivitet)
  • Kurs for nye prosessveiledere og fasilitatorer
  • Støtte til fakulteter og enheter (forbedringsprosesser, samhandlingsarenaer)
  • Oppfølging og veiledning av prosessveiledere som utvikler egne prosjekt
  • Utvikling av nye og eksisterende vertkøy og metoder

Forbedringsteamet består av:

  • Frank Lindrupsen (100% til 31. desember 2019)
  • Karin Eilertsen (100% til 31. desember 2019)
  • Svein Are Tjeldnes (100% fast)

Ansvarlig for prosjektet: Svein Are Tjeldnes