Forbedringsprosessene ved UiT

TIPS: Sjekk ut vår forbedringsblogg

Aktuelt

Kurs i lean for ledere

Torsdag og fredag i uke 3 gjennomførte 19 ledere ved UiT det første interne kurset i lean for ledere. Kurset er utviklet i samarbeid med Business Improvement Team ved University of Strathclyde. Når vi tar med at ytterligere 10 ledere gjennomførte tilsvarende kurs ved Strathclyde forrige høst har alle avdelingsdirektørene og så godt som alle seksjonslederne på nivå 1, i tillegg til Udir og Ass.udir, gjennomført opplæring i lean. Disse bildene gir et lite inntrykk fra de to dagene.

Våre prosesser

Oversikt og informasjon om de enkelte prosesser som er i gang. Full oversikt over alle prosessene finner du ved å klikke på menyen "Våre prosesser" ovenfor.

Forbedringsarbeid ved UiT

Forbedringsprosessen er et administrativt utviklingsarbeid i regi av universitetsdirektøren. Målet er «å få mer tid til å gjøre de riktige tingene.»

Et viktig prinsipp for å legge til rette for dette er å etablere smidige og forutsigbare arbeids- og saksbehandlingsprosesser, likt tjenestenivå for kunder og høyere kvalitet på de administrative tjenestene i en helhetlig og gjennomgående administrasjon. Vi ønsker sterkt å sette våre kunder, eller brukere, i sentrum.

Arbeidet skal baseres på UiTs kjerneverdier. Verdiene er rettesnorer for hvordan UiT skal fremstå gjennom medarbeideres og lederes framferd.

 

Les mer her

Innspill til nye prosesser

Lenke til å foreslå en forbedringsprosess


Ansvarlig for prosjektet: Svein Are Tjeldnes