Forbedringsprosessen ved UiT

Forbedringsprosessen ved UiT

Nettsiden til forbedringsteamet er flyttet hit:

uit.no/om/forbedringsteamet


 Ansvarlig for siden: Svein Are Tjeldnes
Sist oppdatert: 27.11.2019 15:35