Omstillingsarbeid våren 2018

Her finner du presentasjoner og dokumenter i forbindelse med omstillingsarbeidet som gjøres våren 2018.

Veiledning for gjennomføring av omstillingsavtale

Oppdragsbrev sendt 12. mars:

Føringer for arbeidet med dimensjonering og avgrensning av nye fellestjenester

Mal for bemanningsplan

 

Presentasjoner fra samling for ledere og tillitsvalgte 9. mars:

Universitetsdirektør Jørgen Fosslands presentasjon

Personaldirektør Odd Arne Paulsens presentasjon

Omstilling og innplassering i stilling - v/ Gunhild Stavem