– Bruk stemmeretten!

– Det blir kanskje en litt rar valgkamp med kun ett team, derfor legger vi opp dette mer som diskusjonsmøter, i møte med studenter og ansatte.
Nilsen, Kjetil
Publisert: 20.02.17 00:00 Oppdatert: 21.02.17 13:21
Harstad

Team Husebekk, anført av rektor Anne Husebekk, sammen med prorektor Wenche Jakobsen og prorektor Kenneth Ruud, åpnet valgkampen i dag, ved UiT i Harstad. Selve valget for en ny rektorperiode avvikles i mars.

Bakgrunnn: Rektorvalg 2017

Valgmøte ved UiT Harstad med team Husebekk, ledet av kommunikasjonsdirektør Asbjørn Bartnes Foto:  Kjetil Nilsen/UiT

– Selv om vi er bare ett team som stiller til valg denne gang, vil vi likevel komme med en sterk oppfordring om å bruke stemmeretten, understreket Husebekk.

– Det er viktig med støtte fra hele organisasjonen for å kunne ivareta en så krevende funksjon på best mulig måte.   

Viktige endringsprosesser
Husebekk pekte på at selv om UiT må kunne sies å fungere bra, vil det alltid være noe å strekke seg etter.
– Minner om at vi står foran fem viktige endringsprosesser de kommende årene:

* Ny administrativ organisering (Admin 2020) – der vi bl.a. er pålagt av myndighetene å spare 70 – 80 millioner i løpet av fire år.
* Digitaliseringsprosessen
* Revidering av studieprogramporteføljen
* Organisering av fag og campus
* Forbedringsprosessen

– Dette skal bl.a. bidra til å gjøre oss både mer effektive og gi oss best mulig styringsevne. Men vi vet at endring er utfordrende - både for ledelsen og hele organisasjonen, og derfor er selve prosessen så viktig. I akademia er vi godt rustet til å stille kritiske spørsmål til det bestående, og på spørsmål om vi kan forbedre oss, er svaret alltid: JA.

Se også: Team Husebekk lover kvalitet i alle ledd

Kvalitet i utdanningen
Prorektor for utdanning, Wenche Jakobsen, understreket betydningen av å styrke forskningsbasert undervisning, og at kvaliteten på undervisningen for studentene ved UiT skal være like god uansett - uavhengig av hvilken campus den er lagt til, og om utdanningen er samlingsbasert eller ikke.           

Prorektor for forskning og utvikling, Kenneth Ruud, pekte på at UiT de neste fire årene må lykkes bedre på den eksterne arena, med den klare målsetting å sikre større tilgang på eksterne finansieringsmidler til forskning.   

Med spesiell adresse til studentene oppfordret Anne Husebekk til slutt om å evaluere utdanningene de følger, og at de bruker retten til å si fra. – Dere har større påvirkningskraft enn dere tror, så vær med å bidra til å øke kvaliteten på utdanningene.    

Avslutningsvis, og samstemt fra team Husebekk: – Vi er full av energi, og gleder oss til å ta fatt på en ny periode - og selv om vi bare er bare ett team i dette valget: – Bruk stemmeretten!

Les mer: Rektorvalg i mars

Nilsen, Kjetil
Publisert: 20.02.17 00:00 Oppdatert: 21.02.17 13:21
Harstad
Vi anbefaler