Statsbudsjettet 2017: Et godt budsjett for UiT


Det langsiktige arbeidet som UiT har gjort for å heve utdannings- og forskningskvaliteten gir positiv effekt for neste års budsjett. I tillegg sikres finansiering av store, nasjonale forskningsprosjekt ved UiT.

Neste års statsbudsjett ble lagt fram i dag, torsdag 6. oktober. I budsjettet foreslår regjeringen en totalbevilgning til UiT Norges arktiske universitet på 3,291 milliarder kroner, som er drøyt 366 millioner kroner mer enn i fjor og en økning på 12,5 prosent.

Kenneth Ruud er prorektor for forskning og utvikling ved UiT.
Kenneth Ruud er prorektor for forskning og utvikling ved UiT. Foto: UiT

Regjeringen foreslår blant annet å gi forskningsprosjektet «Arven etter Nansen» en startbevilgning på ti millioner kroner. Prosjektet eies av UiT, og er et samarbeid med sju andre statlige institusjoner i Norge. Det skal bidra til økt vitenskapelig forståelse av det nordlige Barentshavet og er planlagt å gå over seks år med oppstart i 2017. «Arven etter Nansen» medvirker til at det nye isgående forskningsfartøyet «FF Kronprins Haakon», som blir klart til seiling i 2018, kan brukes til forskning av god kvalitet fra starten av. I tråd med oppdatert framdriftsplan foreslår regjeringen å bevilge 972 millioner kroner til fartøyet over budsjettet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Les også: Skal lede forskningsprosjekt til 800 millioner

– Dette viser at «Arven etter Nansen» er et forskningsprosjekt som bygger opp under regjeringens langtidsplan om forskning på hav. Vi er også glade for at regjeringen ser hvor viktig det er å ha på plass god infrastruktur, som det nye isgående fartøyet, når man skal i gang med store forskningsprosjekter, sier prorektor for forskning og utvikling ved UiT, Kenneth Ruud.

– Dette er veldig gledelig, og en stor dag for «Arven etter Nansen»-initiativet. Vi er veldig fornøyd og glad for å være inne på statsbudsjettet, sier prosjektleder og professor ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, Marit Reigstad

Regjeringen foreslår også tre millioner kroner til videre drift av Tromsøundersøkelsen, som er Norges mest omfattende helseundersøkelse og har pågått i over 40 år.

– Vi er glade for at regjeringen ser den store samfunnsnytten som ligger i Tromsøundersøkelsen og at den er gitt en fast plass i statsbudsjettet, sier Ruud.

Satser på forskning
I budsjettet foreslår Kunnskapsdepartementet å øke bevilgningene til oppfølging av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med 555 millioner kroner.

– En sterk satsing på forskning og utvikling vil hjelpe oss på veien mot et mer konkurransedyktig næringsliv, grønnere arbeidsplasser og flere verdensledende fagmiljø, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: UiT

Regjeringen vil blant annet bruke 48 millioner kroner på 120 nye rekrutteringsstillinger, som er det samme som stipendiat- og postdocstillinger. UiT får fire av disse, innen realfag.

– Enhver slik stilling kommer godt med, men vi skulle selvfølgelig ønske at vi hadde fått enda flere. Vi hadde håpet på en økning i antall stipendiater slik at vi kunne ha løst ut mer av potensialet som de mange fusjonene vi har vært gjennom åpner for, sier Ruud.

Han er også skuffet over at UiT ikke får noen nye studieplasser.

– Vi hadde håpet på flere studieplasser innen studier som akvamedisin og fiskeri- og havbruksvitenskap, som begge utdanner kandidater til en av de viktigste fremtidige vekstnæringene våre, sier Ruud. 

Regjeringen foreslår også å bruke 75 millioner kroner til tiltak for å stimulere til større deltakelse i EU-forskingssamarbeidet Horisont 2020. Videre foreslår regjeringen å styrke fem av de seks prioriterte områdene i langtidsplanen: «hav», «et innovativt og omstillingsdyktig næringsliv», «verdensledende fagmiljø», «klima, miljø og miljøvennlig energi» og «fornying i offentlig sektor og bedre og mer effektive velferds-, helse- og omsorgstjenester».

Regjeringen foreslår også å styrke ordningen Senter for fremragende forskning (SFF) med 17 millioner kroner i løpet av 2017. SFF er en av de mest prestisjefylte finansieringsordningene for grunnleggende forskning i Norge. Forskningsmiljø som blir tildelt SFF-status, har mulighet for langsiktig finansiering i inntil ti år.

– Vi synes det er veldig positivt at regjeringen i dette budsjettet styrker satsingen på forskning av høy kvalitet, sier Ruud.

I front med integrert master
Regjeringen foreslår også en økning på 150 millioner kroner for å sikre god implementering av femårig grunnskolelærerutdanning på mastergradsnivå. Dette er et resultat av pilotprosjektet som UiT igangsatte i 2010, som har vært en stor suksess.

– Vi er glade for at regjeringen følger opp den viktige satsingen på god lærerutdanning, sier Ruud.

Les også: UiT har forbedret norsk lærerutdanning

Regjeringen foreslår 470 millioner kroner til det nye MH-2-bygget, i tråd med framdriftsplanen.
Regjeringen foreslår 470 millioner kroner til det nye MH-2-bygget, i tråd med framdriftsplanen. Foto: UiT

Nytt finansieringssystem
Finansieringssystemet for universiteter og høyskoler skal til neste år endres, for å stimulere til høyere kvalitet og samarbeidsevne. Systemet skal ha en basisdel, som sikrer institusjonene strategisk handlingsrom, og en resultatbasert del med utgangspunkt i ulike indikatorer. Neste års budsjettforslag viser at UiT kommer bedre ut med den nye løsningen enn med den gamle modellen.

– Vi var usikre på hvilke effekter den nye finansieringsmodellen ville gi og er tilfreds med resultatet for UiT. At regjeringen ønsker å stimulere til økt utdannings- og forskningskvalitet, er noe vi støtter og selvfølgelig vil fortsette å følge opp, sier Ruud.

692 millioner til byggeprosjekter
Regjeringen foreslår å bevilge 470 millioner kroner til det nye bygget for medisin- og helsefag ved UiT, som er under bygging og planlagt ferdig i 2018. Det er også satt av 216,8 millioner kroner til utstyr og inventar.

I tillegg foreslår regjeringen fem millioner kroner til et forprosjekt til nytt museumsbygg. I januar besluttet regjeringen at Tromsø Museum – Universitetsmuseet skal få nye lokaler, som skal ligge i Tromsø sentrum. Den totale kostnadsrammen er på 1,5 milliarder kroner.

Nye studentboliger og opptrapping av studiestøtte
Regjeringen ønsker å fortsette satsingen på studentboliger og foreslår å sette av midler til 2 200 studentboliger også i 2017. I tillegg foreslår regjeringen å starte en opptrapping mot elleve måneders studiestøtte ved å utvide støtteperioden med en uke våren 2017. 

På Twitter   #norgesarktiske
Skip to main content