Tromsøværingene blir stadig rundere

Den gode nyheten: De har blodtrykket og kolesterolet i orden..

Portrettbilde av Mackenroth, Anika
Mackenroth, Anika anika.mackenroth@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 08.04.16 00:00 Oppdatert: 16.05.23 12:19
Helse og velferd Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik

Prosjektleder i den sjuende Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen (til venstre) og prodekan for forskning, Sameline Grimsgaard, er glade for at tromsøværingenes blodtrykk og kolesterol er på et normalt nivå.

Prosjektleder i den sjuende Tromsøundersøkelsen, Heidi Johansen (til venstre) og prodekan for forskning, Sameline Grimsgaard, er glade for at tromsøværingenes blodtrykk og kolesterol er på et normalt nivå.
Foto: Anika Mackenroth

Foreløpige tall fra den sjuende Tromsøundersøkelsen overrasker forskerne. Dataene viser at tromsøværingene blir stadig tjukkere, men vektøkningen ser ikke ut til å påvirke hverken blodtrykk eller kolesterol.

– I våre naboland ser man en klar trend til økende forekomst av overvekt og høyere kolesterolnivåer. Vi forventet å se noe av det samme i Tromsøundersøkelsen, men foreløpige tall tyder på at utviklingen er annerledes i Norge. Dette er gode nyheter! sa prodekan for forskning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Sameline Grimsgaard, da hun nylig presenterte funnene på et folkehelseseminar i Tromsø.

– Nivåene av kolesterol i blodet er omtrent der de skal være, til tross for at forbruksdata tyder på at vi spiser mer mettet fett. Vi vet foreløpig ikke hva det kommer av. Når det gjelder blodtrykk så vet vi at saltinntak har noe å si. Det skal bli interessant å se om nedgangen i forhøyet blodtrykk kan ha en sammenheng med at vi spiser mindre salt, mener Grimsgaard.

Les også: Kan bålkaffen skade deg?

Bekymringsverdig vektøkning

Mens kolesterol øker i takt med magefettet hos svensker og finlendere, greier nordnorske menn og kvinner seg med vektøkningen. Den er derimot bekymringsverdig. En 1,80 m høy mannlig tromsøværing i 40-årene veier i gjennomsnitt 90 kg. En 1,60 m høy dame i samme aldersgruppe veier i snitt 73 kg. Det betyr at tromsøværingene har gått opp så mye som 1,8 kilo i gjennomsnitt siden forrige undersøkelse i 2007–2008.

– Overvekt er en risikofaktor for diabetes og det er grunn til å tro at vi kan finne en økning i diabetes type 2. Hvis vekten øker er vi mye mer utsatt for å få denne typen diabetes, forklarer Grimsgaard.

Les også: Høye doser D-vitamin forhindrer ikke diabetes

Alle som deltar i den sjuende Tromsøundersøkelsen blir testet for diabetes og får beskjed dersom de trenger oppfølging av lege. Resultatene på befolkningsnivå er ikke klare enda, men foreløpige data vil ifølge prosjektleder Heidi Johansen bli presentert om kort tid. I tillegg har Tromsøundersøkelsen et stort fokus på fysisk inaktivitet som i seg selv er en risikofaktor for sykdom. 

– 10.000 tromsøværinger får derfor utdelt en aktivitetsmåler som måler aktivitetsnivået i syv døgn før de sender den tilbake til oss for analyse, forteller Johansen til iTromsø.

Trenger kunnskap for å kunne forebygge

Vigdis Rønning, fagdirektør i Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet, mener det er akkurat denne typen kunnskap politikerne trenger for å kunne planlegge et godt folkehelsearbeid. Departementet har selv bestilt forskningsdata hos Tromsøundersøkelsen.

– Folkehelsemeldingen legger vekt på tre grep; psykisk helse skal integreres i folkehelsearbeidet, det skal startes et arbeid med å etablere sunne levevaner, og det skal bygges et mer aldersvennlig samfunn. Helsedata fra de store befolkningsundersøkelsene som HUNT, Saminor og Tromsøundersøkelsen gir oss et viktig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet, understreker Rønning.

Nettopp kunnskapsoverføring var et viktig tema da representanter fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), UiT, UNN, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune, Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet møttes til folkehelseseminar på Scandic Ishavshotell.

Flere av deltakerne påpekte at det er helt avgjørende at også kommunene tar i bruk ny kunnskap om folks helse. Rønning berømmet Tromsøundersøkelsens tette samarbeid med Tromsø kommune.

– Det er veldig positivt at aktørene bak Tromsøundersøkelsen jobber så tett sammen med kommunen. Det trengs tett dialog og gode framstillinger for å kunne utvikle gode helsetjenester, understreket hun.

Les også: Tromsøværinger har fått lavere blodtrykk

Dette er Tromsøundersøkelsen

  • Tromsøundersøkelsen startet i 1974 og er Norges mest omfattende befolkningsundersøkelse.
  • Over 40.000 tromsøværinger har deltatt i en eller flere av de syv rundene med datainnsamling.
  • Forskningen har gitt verdifulle helsedata som etterspørres nasjonalt og internasjonalt, og gitt bedre grunnlag for sykdomsforebygging og behandling.
  • Det forskes på hjerte- og karsykdom, diabetes, kreft, muskel-skjelettsykdommer, psykiske lidelser, legemiddelbruk og mye mer
  • Tromsøundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom UiT Norges arktiske universitet, Universitetssykehuset i Tromsø (UNN) og Helse Nord.

Kilde: www.tromsoundersokelsen.no

Mackenroth, Anika anika.mackenroth@uit.no Seniorrådgiver
Publisert: 08.04.16 00:00 Oppdatert: 16.05.23 12:19
Helse og velferd Tromsø Alta Hammerfest Kirkenes Harstad Narvik
Vi anbefaler