Depresjon gir økt risiko for demens

26.05.15 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Depresjon er en risikofaktor for å utvikle demens. Det viser en fersk gjennomgang av internasjonale studier.

Maiken Lied Berntzen har sammen med Martin Bystad sett på
forskningsartikler som omhandler demens, og det viser seg at de som har
hatt depresjon er mer utsatt for demens.
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

– Det er ulike hypoteser på hvorfor det er slik, men hjernen kan bli endret etter flere eller alvorlige depresjoner, sier Maiken Lied Berntzen ved Institutt for psykologi, UiT.

Sammen med psykologistipendiat Martin Bystad har hun gått igjennom 16 internasjonale studier som har sett på sammenhengen mellom demens og depresjon. Det de fant, var at i 13 av de 16 kartlagte forskningsartiklene konkluderes det med at depresjon er en risikofaktor for demens.

Hjernen skades av stresshormon

Det er visstnok mange årsaker til at de som har opplevd depresjon kan få demens, men det som skiller seg spesielt ut som en risikofaktor, er stresshormonet kortisol.

– Kortisol skilles ut i hjernen ved depresjon, og det påvirker hukommelsen. Dessuten fører depresjon til endring av hjernens betennelsesprosesser – de blir mer aktivert og man antar at dette øker sjansen for demens, forklarer Lied Berntzen.

Studiene hun har sett på  viser at skadene hjernen får ved depresjon skjer uansett om man har depresjon tidig eller sent i livet.

Les også: Blodprøve kan forutsi demens

Mer utsatt på sykehjem

Det viser seg også at man er mer sårbar for å utvikle en depresjon når man er på institusjon og sykehjem.

– Hos eldre er sjansen for å utvikle depresjon fordoblet på institusjon og sykehjem, sier Lied Berntzen, og poengterer viktigheten med forebygging og tidlig hjelp til eldre som begynner å utvikle depresjon.

– Når depresjon kan fremskynde demens, og vi ikke har noen kur for den sykdommen, så er det viktig at vi beholder en sunn hjerne så lenge som mulig.

Psykologistudenten poengterer at det finnes enkle måter å hjelpe de eldre på, som å aktivere dem på sykehjemmet.

– I dag har man ikke så mye fokus på eldre over 65 år med depresjon, men mye kunne vært gjort, sier hun og mener at depresjon hos eldre ikke må tolkes som «alderstretthet».

Depresjon gjør deg eldre

Stress og depresjoner kan i tillegg gjøre oss eldre. Det forteller professor Jan Bergdahl ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, som sammen med Universitetet i Umeå har gjort en stor studie på pasienter med depresjon og personer med kronisk stress.

– Når man sammenligner dem med normal populasjon, så risikerer de å eldes raskere, forteller han.

Kroppens klokke

Måten han kan måle dette på, er å undersøke endepartiet i kromosomene våre –telomerene.

Enkelt forklart kan telomerene betegnes som vår «biologiske klokke». De viser at den enkelte celle har en iboende kontroll over hvor mange celledelinger den har vært igjennom, og lengden på telomerene kan således bestemme en celles alder.

Forskere mener at kortere telomerer er en indikasjon på tidligere aldring.

– Resultatene våre viste at de pasientene som slet med stress eller depresjoner hadde kortere telomerer, som altså indikerer at de eldes raskere.

Les også: Stress og depresjon gjøre deg eldre

Les også: Du glemmer uten tenner

Les også: Vil bedre hukommelsen til Alzheimerpasienter

Les også: Alzheimer kan forsinkes

På Twitter   #norgesarktiske