Høie imponert over utdanningen ved UiT

12.05.15 Øvreberg, Elisabeth
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Bent Høie ønsker en bedre koordinert helsetjeneste der helsepersonell arbeider i flerfaglige team – til det beste for pasienten, og ble derfor imponert da han så at Helsefak utdanner morgendagens helsearbeidere på akkurat denne måten.

Bent Høie i samtale med prodekan Inger Njølstad og
prorektor Wenche Jakobsen.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Veldig spennende!

Det sa statsråd Bent Høie da han fredag 8. mai besøkte Helsefak, UiT, og fikk en innføring i hvordan man i Tromsø utdanner morgendagens helsearbeidere.

Høie hadde dagen i forveien lansert en stortingsmelding der han ønsket en helsetjeneste hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team for bedre å ta vare på pasienter med sammensatte behov. Derfor ble han svært begeistret da han så at Helsefak allerede er i full gang med å utdanne helsearbeidere og leger til akkurat dette.

Utdanner i tråd med Høies ønsker

Ifølge prodekan Inger Njølstad har Helsefak alltid  hatt fokus på å la studenter fra for eksempel medisinutdanningen og sykepleierutdanningen samarbeide for å yte den beste behandlingen til pasienter.

– Vi er glade for å vise deg et fakultet som følger opp de politiske føringene, sa hun, og presiserte at Helsefak er i en spesiell gunstig situasjon som huser 12 profesjonsutdanninger innen helse og omsorg. Visjonen er å gi alle studentene, uansett helseutdanning, en opplæring i tverrprofesjonell samhandling. De skal alle få opplæring i å samarbeide om en bedre pasientbehandling.

Bent Høie tok seg tid til å prate med studentene ved Helsefak for
å høre hvordan de synes utdanningen i Tromsø fungerer.
Foto: Elisabeth Øvreberg

Studentene samarbeider

Spesielt har den desentraliserte sykepleierutdanningen ved Helsefak hatt gode erfaringer i å la sykepleierstudentene ha praksis samtidig med studenter innen medisin, ergoterapi og fysioterapi, fortalte forskningsgruppeleder Bente Norbye til Høie.

– De jobber sammen om pasientene – pasienter med sammensatte lidelser og langvarige sykdommer, presiserte Norbye.

Hun fortalte at studentene kartlegger pasientene hver for seg og sammen med hverandre, og ut fra dette iverksetter de behandling og tiltak.

– Det vi ser, er at studentene får en helt annen forståelse for hverandres kompetanse. De erfarer hva man kan bruke hverandre til.

Studentene lærer opp kommunehelsetjenesten

Det fascinerende med dette prosjektet, syntes Høie, var at studentene lærte å samarbeide om pasientbehandlingen i småkommuner der slik tverrprofesjonell samhandling ikke har blitt satt i gang enda. Dermed er det studentene som går foran som gode rollemodeller, og det er de som inspirerer og viser ansatte ved for eksempel sykehjemmene hvor godt ivaretatt en pasient blir ved at helseprofesjonene spiller på lag.

Statsråden fikk bli med til Ferdighets- og simuleringssenteret til
UiT og UNN. Der lærer studentene å behandle pasienter på
simuleringsdukker. Her sammen med byrådsleder Øyvind Hilmarsen
og overingeniør Marianne Holmegård.
Foto: Elisabeth Øvreberg

– Vi kan ikke vente på tverrprofesjonalitet, vi må handle og finne løsninger, fastslo Norbye til en begeistret minister.

– Vi setter fire studenter sammen, og har opplevd at de oppdager helt nye perspektiv hos pasienten, sa Norbye, og la til at suksessen med dette samarbeidsprosjektet har vært så stor at også farmasi- og psykologiutdanningene ved fakultetet har ytret ønske om å være med i prosjektet.

Les også:

– Sammen er vi alle de gode hendene

Les også:

UiT skal utdanne en ny legetype

Les også:

Ønsker studentdrevne sykehusavdelinger i Tromsø

Les også:

– Når sekundene teller (SIM-senter)

Bent Høies ønske til helsetjenesten
(Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet)

En bedre organisert helsetjeneste siden dagens ordning kan oppfattes som dårlig koordinert og lite tilgjengelig for pasientene. Det gjelder særlig for personer med store behov. Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre organisert. 

Viktige tiltak:

  • Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.
  • Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og finansieringsordninger. Endringer skal utredes først.
  • Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov.
På Twitter   #norgesarktiske