Ønsker studentdrevne sykehusavdelinger i Tromsø

11.04.13
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er over to år gammel, og kan ha innhold som er utdatert.

Nå ønsker Det helsevitenskapelige fakultet å samarbeide med Universitetssykehuset Nord-Norge om studentdrevne klinikker med reelle pasientproblemer.

Ingunn Bendiksen (tekst og foto)

Mye praksis: Helsefagstudentene i Tromsø har mye
pasientkontakt. Medisinstudentene har for eksempel en
hel uke med praktisk trening og realistiske øvelser, her i
regi av professor Mads Gilbert: Foto: Martin Hotvedt

– Målet er at Det helsevitenskapelige fakultet skal få studentdreven sengepost i samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) hvor studentene arbeider tverrfaglig om konkrete pasienttilfeller. Vi er på god vei og har etablert første steg i denne prosessen; fjorårets oppstart av introduksjonskurset HelFel for alle første-års helsefagstudenter, sier dekan Arnfinn Sunsfjord som nylig hadde et inspirerende besøk av Helseuniversitetet (HU) i Linköping.

Les også: UiT skal utdanne ny legetype

HU er kjent for innovasjon innen tverrprofesjonell utdanning og læring, inkludert studentdrevne sengeposter og tverrprofesjonell pasientsimulering for sine helsefagstudenter. Det medisinske studieprogrammet ved HU ble i 2007 kåret til det beste i Sverige og nylig ble de også berømmet for sin tverrprofesjonelle tilnærming i helsefaglig utdanning.

«Linköping-modellen»

Det som gjorde inntrykk på Sundsfjord og hans kollegaer var å høre hvordan HU sine studenterfår jobbe med virkelighetsbaserte pasienttilfeller med vekt på et helhetssyn på mennesket.

Svenskene var tidlig ute med studentbaserte sengeposter – dette ble introdusert hos HU allerede i 1996. Målet med slike sengeposter er å fremme samarbeid mellom de ulike profesjonene og å speile teamarbeidet som studentene vil møte i yrkeslivet.

Les også: - Jeg har bare satt meg ned
Mye å lære: Det medisinske fakultet ved
Universitetet i Linkøping i Sverige er fremst i Norden
på tverrprofesjonell utdanning og læring og deler nå
sine erfaringer med Helsefak. Fra venstre prodekan
for utdanning Karin Kjellgren, professor i neurokirurgi
og programkoordinator for legestudiet Anette
Theodorsson samt professor i ortopedi Ola Wahlström.
 

Ifølge prodekan Kjellgren ved HU satser de bevisst på samarbeid på tvers av helseprofesjonene, og alle studenter innen medisin og helsefag får tverrprofesjonell utdanning og læring.

HU har også en tverrprofesjonell pasientsimulering som en del av undervisningen. Her må studenter samarbeide om å takle et simulert problem ved bruk av en naturtro menneskedukke. Dette iscenesatte scenarioet er viktig for å forberede helsefagstudentene på akuttproblematikken de vil møte i yrkeslivet.

Vil inkludere kommunene

– Det helsevitenskapelige fakultet og HU tenker i de samme baner og har derfor et felles grunnlag for samarbeid og videreutvikling, spesielt med tanke på tverrprofesjonell læring.  I Tromsø ønsker vi å bygge ut og etablere de samme tverrprofesjonelle praksis- og simuleringsarenaene som HU, for å fremme samarbeid mellom våre helsefagstudenter, forteller Sundsfjord

Prodekan for utdanning, Nanna Hauksdottir, ser også muligheter til å videreutvikle utdanningene i Tromsø.

– Hva med å introdusere tverrprofesjonell læring i primærhelsetjenesten i kommunen? Vi planlegger universitetshelsesenter sammen med Tromsø kommune og i dette ser vi store muligheter for videreutvikling.  Det er også andre naturlige arenaer i kommuner og primærhelsetjeneste som kan brukes til tverrprofesjonell læring. Det vil gi oss muligheten til å inkludere flere helsefagstudenter, som for eksempel jordmødre og farmasøyter, og ikke bare leger, sykepleiere eller fysioterapeuter, forklarer Hauksdottir.

– Krever nytenking

Dekanen og resten av fakultetet bretter derfor opp ermene og gleder seg til å komme i gang med videre planlegging av de studentdrevne sengepostene på UNN. De er ikke redde for at pasientene skal få dårligere behandling der sammenlignet med de ”normale” avdelingene på sykehuset.

– HU, som har hatt slike studentdrevne avdelinger siden -96, har ennå ikke hatt tilfeller av feilbehandling. Dessuten skal ikke studentene jobbe alene. De vil til enhver tid ha kyndig veiledning. Dagens helsevesen krever at vi tenker nytt innen utdanningen fordi i yrkesutøvelsen, enten som sykepleier, lege, fysioterapeut eller lignende, må man jobbe i team og ha kunnskap og erfaring om hverandres rolle og kompetanse. Derfor må det også være fokus på samarbeid og fellesskap i utdanningen, sier Sundsfjord.

– Samt at studentene også må lære å koordinere pasientforløp på tvers av nivåer i og mellom sykehus og kommune.  I dag har pasientene behov for å møte et team innen helsevesenet, slår Hauksdottir fast.

– HU har rundt 500 medisinerstudenter mens Tromsø har 700. Skal alle studentene få delta på studentdrevne sengeposter eller i tverrprofesjonell simulering?

– Praksisarenaene må være relevante for deres videre funksjon i helsevesenet. Tverrprofesjonell simulering i akutte situasjoner vil i hovedsak være for lege- og sykepleierstudenter.  Antall studenter i Tromsø tilsier at dette vil by på logistikkproblemer, men vi vil jobbe videre med å finne en løsning, forteller Hauksdottir.

Faktaboks: Tverrprofesjonell

Samarbeid mellom ulike fagområder/profesjoner. Eks: medisinstudenter og fysioterapeuter samhandler for å utvikle en forståelse for hverandres faglige kompetanse.

 

På Twitter   #norgesarktiske