Færre oppsøker alternativ behandling

24.12.14 Torgunn Wærås

Det er fremdeles mange nordmenn som oppsøker alternativ behandling, men nå er tallene på vei ned.

Flere nordmenn bruker selvhjelpsteknikker som yoga. Bilde: colorbox

Mange nordmenn oppsøker alternativ behandling i stedet for, eller som et supplement til, konvensjonell legebehandling. I år har 40 % av oss benyttet oss av diverse alternative tilbud. I løpet av 2014 har vi lagt igjen hele 3,9 milliarder kroner innenfor dørene til alternativindustrien. Dette utgjør i gjennomsnitt 2300 kroner per person som har vært innom. Likevel er dette langt lavere tall enn det tidligere år har vist. I 2012 brukte 45 % av oss alternativ behandling. De siste tallene fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) viser dermed at nordmenn ikke oppsøker alternativ behandling i like stor grad som før.

Les også: Kva for positive erfaringar har pasientar med alternativbehandling?

Mer kritiske

Vinjar Fønnebø, professor og NAFKAM-direktør, mener at årsaken til denne nedgangen er at folk har blitt mer kritiske etter at det har vært større fokus på alternativ behandling i massemedia, og mer samfunnsdebatt om emnet.  

– Det manglende kravet til medisinsk kompetanse hos utøverne har blitt presentert gjentatte ganger som en mulig indirekte risiko ved alternativ behandling. Dette kan tyde på at opinionen har blitt noe mer kritisk til bransjen, sier han til NIFAB.

 Les også: NAFKAM berømmes for sin internasjonale posisjon

Flere bruker yoga og meditasjon

– Alternativ medisin består av all behandling som gis utenfor helsevesenet av folk som ikke er autorisert, eller behandling som gis innenfor helsevesenet, som vanligvis gis utenfor, for eksempel akupunktur, forteller Fønnebø til tv2.no.

Mange oppsøker diverse behandlere, men alternativ behandling kan også inkludere bruk av urter og naturmiddel, eller selvhjelpsteknikker som yoga, meditasjon, mindfullness, tai chi og xi gong. Mens bruken av urtepreparater er på vei ned, øker imidlertid fremdeles antallet nordmenn som benytter seg av slike selvhjelpsteknikker. 

 Tallene viser at det er flere kvinner enn menn som benytter seg av alternativ behandling.

 Les også: Så mye bruker nordmenn på alternativ behandling

Villige til å bruke penger på helsa

– Basert på undersøkelsen vår, ser befolkningen fremdeles ut til å være meget opptatt av helsa si, og er villige til å bruke mye penger fra egen lommebok på den, sier Fønnebø til NIFAB. Han forteller videre at det fortsatt ser ut til at vesentlige deler av summen brukt på alternativ behandling går til behandling eller forebygging av plager som ikke medfører varig nedsettelse av helsen, da flertallet som svarte på undersøkelsen anså sin egen helse som relativt god.

De fleste som har oppsøkt alternativ behandling mener ikke de har tatt noen skade av det, men rundt 2 % mener de har fått dårligere helse som resultat av behandlingen.

På Twitter   #norgesarktiske