NAFKAM berømmes for sin internasjonale posisjon

Men senteret har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt, i følge en ny evalueringsrapport.

Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 24.01.14 00:00 Oppdatert: 31.01.14 08:46

Nifab.no informerer om alternative behandlingsformer som homeopati, akupunktur og healing på grunnlag av dokumentert viten. Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Det er analyseselskapet Oxford Research som på oppdrag fra Helsedirektoratet har foretatt en evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), og deres posisjon i forskning og formidling av kunnskapen om alternativ behandling. Informasjonstjenesten nifab.no som ligger under NAFKAM har også blitt evaluert.

I evalueringen konkluderer Oxford Research med at NAFAM:

  • På et overordnet nivå oppfyller sitt mandat.
  • Produserer forskning med god metodisk kvalitet.
  • Har en anerkjent posisjon internasjonalt.
  • Framstår som faglig nøytralt. «Nøytralitetshensynet er gjenspeilet i alle ledd i organisasjonen og i alt man foretar seg», heter det i rapporten.
  • Nifab har lyktes i å utvikle en god og informativ portal.

Nøytralitetslinja er problematisk

På noen områder får imidlertid NAFKAM klare innspill. For å øke sin relevans og posisjon, mener evaluator at de bør drive mer med kliniske studier og mer oppsummering av forskning.

Oxford Research mener også at den strenge nøytralitetslinja til nifab.no gjør at de blir utydelige og ikke greier å gi klare råd. Resultatet er at tjenesten blir irrelevant for målgruppene, samt at utydeligheten kan misbrukes.

Rapporen konkluderer med at NAFKAM har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt. Man anbefaler at NAFKAM i det videre arbeid i større grad fokuserer på den nasjonale arena og det potensialet som ligger her.

Naturlig å diskutere momentene
- Vi opplever evalueringen som grundig og solid utført. Vi er naturligvis fornøyd med at rapporten konkluderer med at vi er nøytrale, og leverer god forskning og informasjon av høy kvalitet. Vi ser fram til drøftinger om den videre utviklingen av NAFKAM. Det uttaler Ola Lillenes, informasjonssjef ved NAFKAM og redaktør ved nifab.no.

- Hva tenker dere om kritikken NAFKAM får og anbefalingen om at Nifab må gi tydeligere råd?

- Vi synes det er naturlig å diskutere disse momentene med oppdragsgiver. Rapporten ligger nå til behandling hos direktoratet. De skal etter hvert avgi en tilråding til departementet. I denne perioden synes vi ikke det er rett å kommentere enkeltmomenter. Det er helt naturlig at disse elementene blir med i den videre planlegningen og utviklingen av NAFKAM, sier informasjonssjefen.

- Vi vet fortsatt for lite om alternativ behandling
Jarle Aarbakke, tidligere UiT-rektor, ledet utvalget som førte til etableringen av NAFKAM i Tromsø i 2000, i konkurranse med de tre andre breddeuniversitetene i Norge på den tiden. Han har bare lest utdrag av rapporten, men mener det er positivt at man har kostet på senteret en skikkelig evaluering, og at det er avgjørende for at senteret skal komme videre. Han forteller at da senteret ble opprettet, var man opptatt av å finne en grunnplattform av kunnskap for å kunne gi tilrådinger om alternativ medisin.

- Vi har nå fått mer kunnskap rundt dette feltet. I rapporten blir man kritisert blant annet for ikke å være dristige nok til å godkjenne og anbefale behandlinger. Men grunnleggende vet vi fortsatt for lite om hva som virker.

Har oppnådd mye
- Vi anbefalte i oppstarten å ta små skritt, og det har vi gjort i Norge, selv om vi internasjonalt blir sett til med misunnelse. Med relativt beskjedne midler sammenlignet med annen helseforskning, har vi nå, 15 år etter utvalgets innstilling, fått mer kunnskap om alternativ medisin. Jeg lener meg tilbake og sier at her må man ha en rimelig målestokk i forhold til hva man har hatt av midler, sier Aarbakke.

Han mener at man med små skritt likevel har oppnådd store forskjeller i måten temaet håndteres i media på. Folk, herunder journalister, kan henvende seg til et opplysningssenter for å finne god informasjon.

- Det blir ikke et slikt oppstyr og ramaskrik som det gjorde før opprettelsen, smiler Aarbakke.

- Når det gjelder NAFKAMs forskningsmodell, diskuterte vi dette meget grundig og til dels heftig i Aarbakke-utvalget. Vi var den gang enige om at man må anvende etablerte metoder innen et vidt register, både kvalitative og kvantitative. Men – det er alltid nødvendig å diskutere metodebruk, slik går feltet framover, mener Aarbakke.

Vanskelig å få aksept utenom hovedstaden
- Hva med punktet om at NAFKAM har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt?

- Det er bra at NAFKAM utfordres kontinuerlig på sin nasjonale rolle. Men, en kompliserende faktor i Norge generelt er at nasjonale organer utenom hovedstaden har en stor motbakke i aksept og legitimitet a priori.  Jeg vet ikke om evaluatorene har tatt høyde for denne godt innarbeidede psykologien. Det slående med dette er at det er mye større aksept internasjonalt for det som skjer utenom hovedstaden, sier Aarbakke.

Han legger til at han snakker med 40 års erfaring og at det for ham står helt klart at NAFKAM i løpet av sin korte tid har inntatt en internasjonalt ledende rolle.

Bilde av forfatter finnes ikke, dette er en placeholder
Trude Haugseth Moe
Publisert: 24.01.14 00:00 Oppdatert: 31.01.14 08:46
Vi anbefaler