Hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer

For første gang har man funnet en sammenheng mellom hjertebank og hjerteflimmer.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 18.05.12 00:00 Oppdatert: 23.01.19 13:52

Forsker Audhild Nyrnes ved Det helsevitenskapelige fakultet.
Foto: Elisabeth Øvreberg
 

– I mitt forskningsprosjekt har jeg sett på ulike risikofaktorer for hjerteflimmer, og for første gang har man sett at hjertebank gir økt risiko for hjerteflimmer, også kalt atrieflimmer, forteller forsker og stipendiat ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø, Audhild Nyrnes.

Hennes forskning viser at menn som opplever hjertebank har cirka 90 % økt risiko for å få atrieflimmer, dvs. nesten en dobling av risikoen, i forhold til menn uten hjertebank. Kvinnene med hjertebank hadde cirka 60 % økt risiko.

Les også: Hjerteflimmer kan være arvelig
 
Fulgte 22.815 personer

– Ved hjelp av Tromsøundersøkelsen fulgte vi 22.815 personer i alderen 25-96 år. Personene ble fulgt helt frem til 2007. Da så vi hvem som på midten av 90-tallet hadde rapportert om hjertebank, og som i ettertid hadde fått påvist hjerteflimmer.

Nyrnes forteller at i analysene har hun korrigert for, og tatt hensyn til, andre faktorer som påvirker risikoen for å utvikle flimmer.

Sjekk om du har hjerteflimmer

Overraskende tall

Artikkelen til Nyrnes blir nå publisert i det anerkjente tidsskriftet European Journal of Preventive Cardiology, som også omtaler funnene i en egen pressemelding.

– I dag ser man jo på hjertebank som stort sett ufarlig. Legestudenter lærer at det er både vanlig og normalt, så våre funn er noe helt nytt, sier Nyrnes.

Tall fra studien om hjertebank

27 % av kvinnene og 18 % av mennene
hadde opplevd hjertebank det siste året.
 
Av alle med hjertebank var det 4,7 %
av kvinnene og 7,2 % av mennene som
senere utviklet atrieflimmer.
 
Til sammenligning er det 2,4 % av kvinner
og 3,6 % av menn uten hjertebank som
også utvikler atrieflimmer. Dette er fordi
mange andre faktorer også virker inn på
risikoen.

Farlig med hjerteflimmer

Ifølge hjertespesialist og forfatter Maja-Lisa Løchen ved Det helsevitenskapelige fakultet, kan hjerteflimmer være farlig. Dersom sykdommen er ukontrollert over lang tid kan det føre til hjertesvikt som øker sjansen for å dø tidlig.

Ukontrollert flimmer i kombinasjon med andre lidelser i hjerte-karsystemet, for eksempel høyt blodtrykk, kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet.

– Slike blodproppelementer kan løsne, føres med blodstrømmen til hjernen og gi hjerneslag. Vi vet at mellom 15 og 20 prosent av pasienter med hjerneslag har fått slag på grunn av hjerteflimmer, forteller Løchen i et tidligere intervju med uit.no.

Les om hjerteflimmerboka til Løchen her: Hjertelig debut

Bør oppsøke lege

70.000 personer i Norge har i dag hjerteflimmer, og sykdommen øker stadig i omfang.

Løchen forteller at overvekt, høyt blodtrykk, andre hjertesykdommer, stress, diabetes, arv og overtrening kan være bakenforliggende årsaker til hjerteflimmer.

– Hvis man er plaget av uregelmessige hjerteslag, bør man oppsøke lege. Dersom man får påvist hjerteflimmer, finnes det veldig god behandling for sykdommen, både medisiner og kirurgiske inngrep med kateter som føres inn i blodårene til hjertet, informerer hjertespesialisten.

Her finner du den internasjonale pressemeldingen om artikkelen som er publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 18.05.12 00:00 Oppdatert: 23.01.19 13:52
Vi anbefaler