Hjerteflimmer kan være arvelig

Lider du av hjerteflimmer kan det være arvelig. Det viser en studie publisert i Nature Genetics, hvor blant annet data fra en forskergruppe i Tromsøundersøkelsen er med.
Solhaug, Randi Merete
Publisert: 11.01.10 08:23 Oppdatert: 30.07.15 13:36

En islandsk forskergruppe har funnet ut at genetiske markører henger sammen med sykdommen hjerteflimmer (også kalt atrieflimmer eller forkammerflimmer). Forskerne har analysert DNA fra den islandske befolkning, samt DNA fra flere hundre tromsøværinger som har deltatt i Tromsøundersøkelsen.

- Studien er oppsiktsvekkende fordi dette er helt nye funn. Disse genetiske faktorene er ikke påvist tidligere ved hjerteflimmer, forteller professor i forebyggende medisin ved Universitetet i Tromsø, Maja-Lisa Løchen.

Arvelighet og livsstil

Dersom man har disse genetiske faktorene, så kan det øke det risikoen for forkammerflimmer med mellom 10-20 prosent.

- Men årsaken til hjerteflimmer er et komplisert samspill mellom miljøfaktorer, annen sykdom og arvelige faktorer, så den endelige fasiten har vi ikke. Mer forskning må til. Men fordi de genetiske faktorene som nå er funnet også er koblet til EKG-funn, kan man tenke seg at en i fremtiden kan si mer om den enkeltes risiko ved å ta en enkelt EKG og i tillegg kartlegge lignende sykdom hos nære slektninger, sier Maja-Lisa Løchen.

Hun er også overlege ved Hjertemedisinsk avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Her får hun ofte spørsmål om hjerteflimmer er arvelig, ettersom flere av pasientene hennes har familiemedlemmer med samme sykdom.

- Vi har jo visst at sykdommen går igjen i enkelte familier, men det er først nå vi har vitenskapelige funn som støtter dette. En tidligere studie i Asia fant derimot ingen sammenheng. Asiater har jo en annen genetikk enn europeere, men andre befolkninger må undersøkes før en kan si at funnene har en allmenn betydning.

Kan gi hjertesvikt og hjerneslag

Pasienter som har hjerteflimmer kan plages av uregelmessige hjerteslag, men kan også kjenne press over brystet, brystsmerter, få tung pust og dårligere kondisjon. Noen kan også besvime. Årsaken er at hjertet ikke får pumpet blodet effektivt nok.

Risikoen for å rammes av hjerteflimmer øker med alder. Blant dem over 70 år har om lag ti prosent hjerteflimmer, mens under én prosent av personer under 50 år har sykdommen.

- Hjerteflimmer er ofte uskyldig, men det kan også være farlig. Dersom sykdommen er ukontrollert over lang tid, kan det føre til hjertesvikt som øker sjansen for å dø tidlig. Ukontrollert flimmer i kombinasjon med andre lidelser i hjerte-karsystemet, for eksempel høyt blodtrykk, kan føre til at det dannes blodpropper i hjertet. Slike blodproppelementer kan løsne, føres med blodstrømmen til hjernen og gi hjerneslag. Vi vet at mellom 15-20 prosent av pasienter med hjerneslag har fått slag på grunn av hjerteflimmer, forteller Maja-Lisa Løchen.

Hvis man er plaget av uregelmessige hjerteslag bør man oppsøke lege. Dersom man får påvist hjerteflimmer finnes det veldig god behandling for sykdommen, både medisiner og kirurgiske inngrep med kateter som føres inn i blodårene til hjertet.

- Veldig stolte

I tillegg til Løchen har fem andre forskere fra Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø vært medforfattere på studien som nylig ble publisert i et av verdens ledende tidsskrifter, Nature Genetics. Ellisiv B. Mathiesen, Inger Njølstad, Audhild Nyrnes, Tom Wilsgaard og Erin M. Hald er alle samarbeidspartnere i Tromsøundersøkelsen.

- Vi er veldig stolte. Dette viser den store betydningen Tromsøundersøkelsen har, og vi er veldig glade for at vi ble invitert til å delta i denne studien, sier Løchen. Vi er den eneste forskergruppen i Norge som har samlet et slikt materiale.

 

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 11.01.10 08:23 Oppdatert: 30.07.15 13:36