Vant pris for sin forskning

Lone Jørgensen, forsker ved Institutt for samfunnsmedisin, vant nylig Extra-prisen for sin forskning som viser sammenheng mellom beinskjørhet og åreforkalkning.

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 01.12.10 00:00 Oppdatert: 04.01.22 10:59
Naturvitenskap

extraprisvinnere.jpg (Bredde: 560px)

Extra-prisen gikk til prosjektet "Bentetthet og aterosk lerose". Lederne for prosjektet mottok prisen. Generalsekretær ved Nasjonalforeningen for folkehelse Vidar G. Wilberg og forsker Lone Jørgensen fra Det helsevitenskapelige fakultet. Foto: Morten Brakestad

– Det som er nytt i denne undersøkelsen er at det er funnet en tydelig sammenheng mellom lav beintetthet og den type avleiringer i åreveggen som er særlig rike på bindevev/kalk. Studien viser også at dersom det blir påvist forkalkninger i halspulsåren, er det ekstra høy risiko for beinbrudd, sier forsker Lone Jørgensen ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø til Dagens medisin.

Tromsøundersøkelsen

Studien er basert på Tromsøundersøkelsen. Det er brukt data fra 6000 menn og kvinner i en stor befolkningsundersøkelse, om risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, beintetthetsmålinger, bruddstatistikk og ulike mål på åreforkalkning. Prosjektet har vist at det er en tydelig sammenheng mellom lav beintetthet og forkalkninger i halspulsåren. De som har forkalkninger i halspulsåren har også økt risiko for brudd. Videre viser prosjektet at redusert nyrefunksjon er en risikofaktor både for åreforkalkning i halspulsåren og for videreutvikling av åreforkalkning.  Endelig viser studien at selv bare et lett forhøyet langtidsblodsukker er en sterk risikofaktor for åreforkalkning i halspulsåren.

Forskningen har betydning

Extra-prisen er ExtraStiftelsens hedersbevisning som årlig deles ut til ett avsluttet prosjekt innen virksomhetsområdene forebygging, rehabilitering eller forskning. Extra-prisen rullerer innen virksomhetsområdene og i år var det forskningsprosjekter som kunne vinne. Prisen består av en bronsestatuett, innrammede diplomer og 100. 000 kroner.

– Forskningen kan få betydning for forebygging av hjerte- og karsykdommer og beinbrudd hos eldre, sier generalsekretær Anne Kari Holm i Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering.

Nasjonalforeningen for folkehelsen står bak prosjektet i Tromsø og mottar prispengene på 100.000 kroner. Forskerne ved Det helsevitenskapelige fakultet har fått midler fra Extrastiftelsen.

Andre nominerte
Andre nominerte til årets Extra-pris var Norges Røde Kors med prosjektet "Smerteevaluering hos gamle med demens" og Norges Handikapforbund med prosjektet "Arvelig spinocerebellære lidelser".

 

ExtraStiftelsen er en stiftelse bestående av 27 frivillige organisasjoner, som eier og fordeler overskuddet fra Extra-spillet

Overskuddet går til frivillige organisasjoners helseprosjekter.

 

Se presentasjonen av forskningen til Lone Jørgensen på YouTube

Øvreberg, Elisabeth
Publisert: 01.12.10 00:00 Oppdatert: 04.01.22 10:59
Naturvitenskap
Vi anbefaler