Prisdryss til UiT-ansatte

Tori Stødle, Torbjørn Isaksen, Eiliv Lund, Lisbet Holtedahl og Studieutvalget på Jur.fak ble alle hedret med priser på Årsfesten.

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 10.08.10 15:55 Oppdatert: 11.08.10 10:41

Universitetet i Tromsø, med rektor Jarle Aarbakke i spissen, kunne tirsdag overrekke fire priser til personer og miljøer som har bemerket seg på ulike områder. Prisutdelingen skjedde på universitetets årsfest og semesterstartsmarkering.

Formidlingsprisen 2010

Tori Stødle.jpg (Bredde: 180px)
Professor Tori Stødle. Foto: Maja Sojtaric

Formidlingsprisen gikk i år til professor i klaver, Tori Stødle, ved Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet.

Priskomiteen begrunner dette med Stødles initiativ og enorme innsats for etableringen av Den internasjonale klaverkonkurransen ”Top of the World” sommeren 2009:

”Top of the World” var en unik hendelse og en stor berikelse for Tromsø by og for byens musikkinteresserte publikum. Det at 361 profesjonelle pianister av internasjonalt format fra hele verden meldte seg på klaverkonkurransen er til stor inspirasjon for et Tromsøs og landsdelens musikkmiljø, og oppmerksomheten rundt klaverkonkurransen har satt Tromsø på det musikalske verdenskartet og styrket Tromsøs status som kulturby. Det er utgitt en CD med live musikk av høy kvalitet fra konkurransen, og Knut Erik Jensen har dokumentert konkurransen gjennom filmen ”Forte – piano – forte” som ble vist første gang under Tromsø Internasjonale Filmfestival i 2010, skriver komiteen i sin begrunnelse.

– Da jeg kom til Tromsø i 1972 fikk jeg høre at ”du er gal, du kommer til å bli glemt”. Men miljøet her oppe har greid å knytte kontakter med sentrale musikkmiljøer i hele verden. Det er en stor ære og jeg er dypt takknemlig for prisen – den er til stor inspirasjon for mitt videre arbeid. I tillegg synes jeg at det er morsomt at musikk har blitt en del av universitetsmiljøet, det betyr mye for faget, sier prisvinneren selv.

 

Undervisningsprisen 2010

Jurfak v.Lena Lauritsen Bendiksen og Isaksen.jpg-1.jpg (Bredde: 180px)
Torbjørn Isaksen og Lena L. Bendiksen ved Jur.fak tar imot prisen av rektor Jarle Aarbakke. Foto: Maja Sojtaric.

Undervisningsprisen ble i år delt mellom Det juridiske fakultet ved Studieutvalget og universitetslektor Torbjørn Isaksen, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Priskomiteen skriver i sin begrunnelse:

Studieutvalget ved Det juridiske fakultet får utdanningsprisen for sitt arbeid med å involvere studentene aktivt i kvalitetsarbeidet ved fakultetet. At studentene på en aktiv måte får ta del i kvalitetsarbeidet bidrar til å skape et godt læringsmiljø med kort avstand og lav terskel for kontakt mellom studentene og fakultetet. Studentene skriver i sitt støttebrev at de ”er overbevist om at Tromsø har den undervisningsmodellen som best gjør oss forberedt til en karriere som jurist”.

Universitetslektor Torbjørn Isaksen får utdanningsprisen for sitt undervisningsengasjement gjennom mange år, spesielt i førskolelærerutdanningen. Isaksen berømmes av studenter og kolleger for levende undervisning, bruk av humor og for å skape rammer for tillit og gjensidig respekt mellom studenter og lærer. Studentene skriver i sitt nominasjonsforslag at Isaksen har bidratt til "[…] at vi blir stolte av oss selv. Han er god på å knytte vår kunnskap og erfaringer inn i en større overbygning - vi lærer masse av han." Komiteen uttrykker glede over nominasjonen, og sier at ”slike lærere vil vi ha ved Universitetet i Tromsø!”

 

Likestillingsprisen 2010

Likestillingsprisen gikk til professor Lisbet Holtedahl ved Institutt for arkeologi og sosialantropologi, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Hun får prisen fordi hun helt siden 1970-tallet har vært med på å sette kvinners situasjon på dagsorden. Hun har i sitt arbeid og i all sin forskning vært opptatt av å synliggjøre kvinners liv både lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt gjennom sitt arbeid i Afrika gjennom 40 år.

Holtedahl kunne ikke selv være til stede og ta imot prisen, siden hun var på reise i Mali. Førsteamanuensis Trond Waage tok imot prisen på hennes vegne.

 

Forsknings- og utviklingsprisen 2010

Professor Eilif Lund fikk FoU-prisen (se egen sak).

Solhaug, Randi Merete
Publisert: 10.08.10 15:55 Oppdatert: 11.08.10 10:41