Nominer kandidater til Árdnaprisen 2024

UiT og Senter for samiske studier deler for syvende gang ut Árdnaprisen. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av høsten 2023 / våren 2024 har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Nominer ditt forslag innen 5. juni 2024!

Det samiske flagget og festpyntede personer innendørs.
Nå kan du nominere den beste masteroppgaven om urfolk skrevet ved UiT i 2023/2024. Foto: Jonatan Ottesen
Portrettbilde av Johnskareng, Arnstein
Johnskareng, Arnstein arnstein.johnskareng@uit.no Giellakonsuleanta / Samisk språkkonsulent
Publisert: 08.05.24 16:00 Oppdatert: 14.05.24 17:10
Urfolk

Formål

Prisen skal bidra til å fremme interesse for og synliggjøre kunnskap om samiske og urfolksrelaterte spørsmål i masterprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet. Prisen deles ut til den beste masteroppgaven i løpet av et akademisk år og kan være levert inn ved alle UiTs mastergradsprogrammer. Prisen skal være til inspirasjon og bidra til kandidatenes videre faglige utvikling på feltet. Prisen er på 10 000 NOK.

Nominasjon

Senter for samiske studier inviterer fagmiljøene til å nominere kandidater til prisen. Det gjøres oppmerksom på at nominasjonene gjelder også masteroppgaver som er levert i høstsemesteret.
Følgende må framgå av nominasjonen:

  • Hvem som nomineres
  • Skriftlig begrunnelse for nominasjonen, herunder tematisk relevans for samiske og urfolksspørsmål
  • Hvem som er forslagsstiller

Nominasjoner på inntil 1 side sendes via e-post til postmottak@sami.uit.no innen 5. juni 2024. E-posten merkes Árdnaprisen 2024.

Dersom oppgaven som nomineres ikke er sensurert innen fristen, kan karakter ettersendes.

Kriterier

Kriterier for å kunne tildeles prisen er:

  • Oppgaven må være levert inn i løpet av gjeldende akademiske år ved ett av UiTs masterprogrammer
  • Oppgavens tema skal være knyttet til urfolk og urfolks situasjon i fortid eller nåtid
  • Oppgaven kan være skrevet på norsk, samisk eller engelsk og må være lastet opp i Munin

Vurdering av nominasjonene

Komiteen som skal vurdere de innkomne nominasjonene foreslås av Senter for samiske studier. Den skal bestå av minimum tre medlemmer som representerer ulike fagdisipliner.

Utdeling av prisen

Prisen utdeles hvert år under Riddu Riđđu festivalen i juli. I prisen inngår det et festivalpass til vinneren.

Tidligere vinnere og retningslinjer

På denne siden finner du tidligere vinnere, statutter og retningslinjer for prisen


Kortnytt fra Senter for samiske studier
Johnskareng, Arnstein arnstein.johnskareng@uit.no Giellakonsuleanta / Samisk språkkonsulent