Pris – Senter for samiske studier

Pris – Senter for samiske studier

English flag    Samisk flagg   

Árdnaprisen

UiT og Senter for samiske studier deler ut pris for årets beste masteroppgave om urfolk. Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. Prisen er på 10.000 kroner og kan deles ut til oppgaver fra alle UiTs masterprogrammer.

Formål:
Prisen skal bidra til å fremme interesse for og synliggjøre kunnskap om samiske og urfolksrelaterte spørsmål i masterprogrammer ved UiT Norges arktiske universitet. Prisen deles ut til den beste masteroppgaven i løpet av et akademisk år og kan være levert inn ved alle UiTs mastergradsprogrammer. Prisen skal være til inspirasjon og bidra til kandidatenes videre faglige utvikling på feltet.

Nominasjon:
Senter for samiske studier inviterer fagmiljøene til å nominere kandidater til prisen. Det gjøres oppmerksom på at nominasjonene gjelder også masteroppgaver som er levert i høstsemesteret. Følgende må framgå av nominasjonen:

  • Hvem som nomineres
  • Begrunnelse for nominasjonen, herunder tematisk relevans for samiske og urfolksspørsmål
  • Hvem som er forslagsstiller

Nominasjoner på inntil 1 side sendes via e-post til postmottak@sami.uit.no og fristen for innsendelse vil framgå ved utlysningen av Árdnaprisen. E-posten merkes Árdnaprisen (årstall). Dersom oppgaven som nomineres ikke er sensurert innen fristen, kan karakter ettersendes.

Kriterier:
Kriterier for å kunne tildeles prisen er:

  • Oppgaven må være levert inn i løpet av gjeldende akademiske år ved ett av UiTs masterprogrammer
  • Oppgavens tema skal være knyttet til urfolk og urfolks situasjon i fortid eller nåtid
  • Oppgaven kan være skrevet på norsk, samisk eller engelsk og må være lastet opp i Munin.

Vurdering av nominasjonene:
Komiteen som skal vurdere de innkomne nominasjonene foreslås av Senter for samiske studier. Den skal bestå av minimum tre medlemmer som representerer ulike fagdisipliner.

Utdeling av prisen:
Prisen utdeles hvert år under Riddu Riđđu festivalen i juli. I prisen inngår et festivalpass til vinneren.

Les retningslinjer for prisen her

Komiteen har hatt slik sammensetning:

2018 og 2019
Professor Bjørg Evjen, Institutt for arkeologi, historie, religion og teologi (AHR)
Førsteamanuensis Åse Mette Johansen, Institutt for språk og kultur (ISK)
Professor Torjer A. Olsen, Senter for samiske studier (Sesam) 

2020
Førsteamanuensis Carola Kleemann, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)
Førsteamanuensis Camilla Brattland, Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Professor Torjer A. Olsen, Senter for samiske studier (Sesam)

2021
Stipendiat Helen Jennings, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)
Førsteamanuensis Matthew Walker Magnani, Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Universitetslektor Kajsa Kemi Gjerpe, Senter for samiske studier (Sesam)

2022
Førsteamanuensis Matthew Walker Magnani, Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Universitetslektor Velina Ninkova, Senter for samiske studier (Sesam)
Professor Torjer A. Olsen, Senter for samiske studier (Sesam)Kontaktperson: Hildegunn Bruland

Vinnere