SpaceDay på museet!

Mandag og tirsdag fikk 250 niendeklassinger utforske verdensrommets mysterier og muligheter på Norges arktiske universitetsmuseum.

Geolog snakker om meteoritter og geologi i verdensrommet til interesserte niendeklassinger.
Har jeg funnet en meteoritt?! Universitetslektor, Iver Martens, er geolog i verdensrommet på Space Day. Foto: Linn Novis / UiT
Portrettbilde av Glad, Elin
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Publisert: 22.03.24 12:30 Oppdatert: 25.03.24 09:34
Naturvitenskap Studentliv / Studier Teknologi

Som en del av STEM-økosystemet UiT, har NT-fak, Arctic Optica, Skolelaboratoriet, KSAT, Andøya Space Education, ESA/ESERO Norway og Nordnorsk vitensenter samarbeidet om å levere romrelatert moro til ungdomsskoleelever i Tromsø. 

– Dette var jo faktisk artig! roper én av elevene. Han springer fra post til post på ESA/ESERO Norway og Andøya Space Education sin uteaktivitet "Først til 40".

Nedgangen i motivasjon og interesse for realfagene i grunnskolen blir også synlig i antallet elever som velger realfag på videregående. I Nord-Norge er det for eksempel kun 2 % av videregående elever som velger å fordype seg i fysikk. På landsbasis er andelen 3 %. Da må vi begynne arbeidet tidligere, og vise alt det spennende og viktige man kan gjøre med realfag og teknologi.

– Jeg fikk mange fine samtaler med de flotte ungdommene fra Kroken og Sommerlyst ungdomsskole. Veldig gøy. Håper mange har blitt inspirert og hjulpet litt videre på veien mot verdensrommet, i alle fall fått litt mer interesse for realfag, sier Ørjan Vøllestad, kreativ utvikler og formidler i Andøya Space Education.

ESERO Norway presenterer uteaktiviteten Først til 40 til ungdomsskoleelever utenfor Tromsø museum
Ørjan Vøllestad får med seg elevene på "Først til 40", godt hjulpet av Vibeke Os og Lena Seuthe fra Skolelaboratoriet. Foto: Linn Novis / UiT

Bedrifter og organisasjoner i nord vil ta ansvar, og lærerne ønsker seg mer samarbeid. I forbindelse med stortingsmeldinga om 5.–10. trinn, har elevene selv sagt at de ønsker seg mer kreative og praktiske opplegg, og en bedre forståelse av sammenhenger og hvorfor de skal lære det de lærer. Derfor har denne gjengen arrangert SpaceDay.

– Det var utrolig givende å få møte så mange flotte ungdommer på dager som vi hadde i Tromsø. Også artig å jobbe sammen med andre med samme mål  å motivere og inspirere unge! Dette håper jeg vi kan gjøre mer av, sier Anita Grønseth, astrofysiker og manager i ESERO Norway.

Niendeklassinger ser på satellittbilder på Tromsø museum
KSAT hadde konkurranse med satellittbilder! Foto: Linn Novis / UiT

Linn Novis er universitetslektor og paleontolog på Tromsø museum:

– Museet er en arena som kan samle og inspirere ungdom og vekke nysgjerrighet. Rekruttering til realfagene er viktig, og det å vise hva man faktisk kan jobbe med, at unge forstår at disse arenaene er i nærmiljøet, og at nærmiljøet kan bringe dem ut i verden, er gull, sier hun. 

– Det som var mest spennende var nok fysikkshowet, sier kontaktlærer på Kroken ungdomsskole, Tommy Thomassen Voie.

– Men jeg er kanskje litt inhabil som er utdannet astrofysiker! Alt som har med aktivitet og noe taktilt å gjøre, der elevene får gjøre ting i stedet for å sitte på en gørrkjedelig skolebenk, er flott, sier han med et glimt i øyet.

– Det er ikke hver dag de får være med på noe slikt!

Glade mennesker som poserer framfor slide med teksten
En sliten, men fornøyd gjeng etter SpaceDay! Foto: Linn Novis / UiT

STEM-økosystem

Et STEM-økosystem er et regionalt nettverk for samhandling og kunnskapsutveksling om realfagsrekruttering.  

For å møte samfunnsutfordringene og kompetansebehovet i Norge, trenger vi at flere velger STEM-fag og -yrker. Skal vi få det til, må vi samarbeide på tvers av sektorer for å bygge valgkompetanse, øke realfagskapitalen og skape realfagsglede hos barn og unge. 

Les mer om STEM-økosystem her.

Følg STEM-økosystem på LinkedIn for oppdateringer og informasjon.


Kortnytt fra Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Seksjon for forskning, utdanning og formidling NT-fak
Glad, Elin elin.a.glad@uit.no Prosjektleder
Vi anbefaler