Digital bevisinnsamling i væpnede konflikter

Forskergruppe ved UiT bidrar til etablering av internasjonalt nettverk for dokumentasjon av krigsforbrytelser.

Seminardeltakerne sitter i hesteskoformasjon og følger med på en presentasjon.
Konsenstrasjonsnivået var høyt på seminaret. Foto: UiT
Portrettbilde av Sollid, Sondre
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Publisert: 07.02.24 12:04 Oppdatert: 07.02.24 12:29
Lov og rett Samfunn og demokrati Teknologi

Fra 22. til 24. januar gikk et internasjonalt seminar om innsamling av digitale bevis under væpnede konflikter av stabelen i Tromsø. Som arrangør sto forskergruppa for Crime Control and Security Law (CCSL).

Seminaret samlet eksperter fra en rekke ulike fagfelt, inkludert folkerett, datasikkerhet og informatikk, samt praktikere fra blant annet den internasjonale straffedomstolen (ICC) og den ukrainske frivillige organisasjonen Truth Hounds. Sistnevnte mottok Sakharovs frihetspris for 2023 fra Den norske Helsingforskomiteen.

Denne samlingen av folk ga grobunn for en rekke spennende tverrfaglige diskusjoner om de siste utviklingene inn innsamling og bevaring av bevis i krigssituasjoner. Herunder ble søkelyset også satt på teknologiens rolle for etterforskningene som gjennomføres av anklagerne til den internasjonale straffedomstolen.

Hovedpresentasjonene berørte også aktuell tematikk som betydningen av informasjon fra åpne kilder ved dokumentasjon av krigsforbrytelser, samt innsatsen for å styrke EU sin sanksjonssporing opp mot transnasjonal høykorrupsjon. I fortsettelse av diskusjonene ble det lagt konkrete planer om å samle et utvalg av presentasjonene i en antologi dedikert til digital dokumentasjon av internasjonale forbrytelser og hybrid krigføring.

Om Horisont Europa

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram.

Forskningsinstitusjoner i Norge kan søke om midler på lik linje med aktører i EU sine medlemsland. 

Les mer om programmet på Forskningsrådets nettsider.

Les mer om Horisont Europa på EUs offisielle nettside for programmet

Videre tilrettela seminaret for etableringen av et internasjonalt samarbeidsnettverk bestående av praktikere, forskere og studenter. Samarbeidsnettverkets mål er å gjennomføre lignende prosjekter i fremtiden, med fokus på dokumentasjon av internasjonale forbrytelser og motarbeidelse av hybride trusler. Nettverket sikter også på å drive opplæring av aktivister og ansatte i forvaltningen.  

Seminaret markerte også starten for en serie møter i regi av Marie Skłodowska-Curie-prosjektet 'Hybrid Cyber Warfare and Common Security in Europe'. Prosjektet ledes av Arten Galushko som er postdoktor ved det juridiske fakultet og medlem i forskergruppa for kriminalitetskontroll og sikkerhetsrett, og mottok i fjor tilsagn om støtte fra Europakommisjonens sitt forsknings- forsknings og innovasjonsprogram Horisont Europa.

Er du interessert i sikkerhetsrett og internasjonal strafferett?

Ved UiT tilbys de valgbare spesialfagene JUR-3626 INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, ATROCITY CRIMES, AND TRANSITIONAL JUSTICE og JUR-3620 INTERNATIONAL LAW AND ARMED CONFLICT for studenter ved 5. avdeling i rettsvitenskap. Alle spesialfag ved UiT er åpne for studenter i rettsvitenskap fra UiO og UiB. International criminal law går som regel av stabelen i høstsemesteret, imens international law and armed conflict pleier å avholdes om våren. 

Om du virkelig ønsker å gå i dybden på tematikken har vi for tiden utlyst en stilling som stipendiat i rettsvitenskap med åpent tema. Fristen for å søke er 20. februar 2024, så her er det bare å kjenne sin besøkelsestid!


Kortnytt fra Det juridiske fakultet
Sollid, Sondre sondre.sollid@uit.no Studentansatt
Vi anbefaler