Disputas 18.januar 2024- Master i barnevern Kirsten Buck Rustad

Hva er det som påvirker beslutningene som blir tatt i en barnevernssak? Denne avhandlingen benytter data fra 1365 norske barnevernssaker til statistiske analyser for å se på sammenheng mellom informasjon i saken og beslutninger. Avhandlingen gir mer kunnskap om hva som foregår i en barnevernsundersøkelse, men også at familiens deltagelse i saksarbeidet påvirker barnevernets undersøkelser og beslutninger.

Kirsten Buck Rustad
Rustad disputerer for ph.d.- graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Decision-making in Norwegian child welfare services- The impact of case characteristics on decision-making from referral to concluded investigation”. Foto: Jeanette Skoglund RKBU Nord/ UiT
Portrettbilde av Karlsen, Mariann Schjølberg
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 09.01.24 13:25 Oppdatert: 09.01.24 13:33
Helse og velferd Om UiT

Les mer og finn tidspunkt for disputas her.


Kortnytt fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord)
Karlsen, Mariann Schjølberg mariann.s.karlsen@uit.no Senior kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler