Disputas - Master i barnevern Kirsten Buck Rustad

Rustad disputerer for ph.d.- graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Decision-making in Norwegian child welfare services- The impact of case characteristics on decision-making from referral to concluded investigation”.

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Auditoriet er åpent for publikum og disputasen strømmes. Opptak vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed, and a recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 09.15 / The trial lecture starts at 09.15
Tittel/Title:  “Implication for practice: How can the revised model of the Decision-Making Ecology affect development of new policies and/or practices in the Child Welfare System in Norway and Internationally.”
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 11.15 / The defense starts at 11.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende en e-post til leder av disputasen innen kl. 13:00 disputasdagen: monica.martinussen@uit.no
If you want to oppose ex. auditorio, send an e-mail to the leader of the defence before 13:00 on the day of the defence: monica.martinussen@uit.no


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Hva er det som påvirker beslutningene som blir tatt i en barnevernssak? Denne avhandlingen benytter data fra 1365 norske barnevernssaker til statistiske analyser for å se på sammenheng mellom informasjon i saken og beslutninger. Tre beslutninger ble studert: i) når bekymringsmeldingen går videre til undersøkelse, ii) hvor stort omfang undersøkelsen har, iii) henleggelse av saker hvor familien ikke ønsker tiltak.

Resultatene viste at alvorlige bekymringer økte sannsynligheten for at undersøkelse ble åpnet, samt at undersøkelsen oftere fikk et større omfang. At det tidligere var meldt bekymring for barnet, økte sannsynligheten for henleggelse av melding. Resultatene viste også at manglende samarbeid med familien påvirket saksgangen.

Avhandlingen gir mer kunnskap om hva som foregår i en barnevernsundersøkelse, men også at familiens deltagelse i saksarbeidet påvirker barnevernets undersøkelser og beslutninger.


 

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Svein Arild Vis, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere/supervisors:
Førsteamanuensis Sturla Fossum, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord, Det helsevitenskapelige fakultetUiT Norges arktiske universitet.
Forsker II Øivin Christiansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest), NORCE Norwegian Research Centre


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Førsteamanuensis Mónica Lopez Lopez, University of Groningen – 1. opponent.
Professor II John Kjøbli, RBUP Øst og Sør/ Institutt for pedagogikk, UiO – 2. opponent.
Førsteamanuensis June Forsberg, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Monica Martinussen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 18.01.24 kl 09.15–16.00
Hvor: Auditorium Cerebrum, plan 8, MH Vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender